Les cookies assurent le bon fonctionnement de nos services. En utilisant ces derniers, vous acceptez l'utilisation des cookies.

OK - En lire plus

Terrain à bâtir  à vendre - Maaseik  (n° 6096901)

Publié le : > 6 mois
Vues : 738
Sauvegardes : 0
 
 • Prix de vente demandé
 • 850.000 €   ( 484,61 €/m²)
 • Calculez vos mensualités
 • Assurez votre crédit hypothécaire
 • Prix au m² : 484,61 €
 • Terrain de 1754 m²
 • Demander l'adresse à l'agence
 • Imprimer
 • Situation
 • Informer un ami
 • Suivre le prix
 • Signaler une anomalie

Désolé mais nous n'avons pas reçu de traduction française
UNIEKE PROJECTGROND 17a54ca IN HET HARTJE VAN MAASEIKTROEVEN:- centrum locatie, tussen 2 uitgeruste wegen- strategisch woonproject- onder voorwaarde bekomen nodige vergunningenALGEMEEN:Voor de invulling van de binnengebieden wordt er gestreefd naar een variatie in verschillende typologieën met als doel een gezonde sociale mix te bekomen. Naast eengezinswoningen kan er bijvoorbeeld ook ruimte geboden worden voor seniorenhuisvesting onder de vorm van serviceflats, zorgwoningen, etc.RUP - "BINNENSTAD" (benkopte voorschriften zone Stratische WoonProject): - Hoofdbestemming: ééngezinswoningen en groepswoningbouw.- Ondergeschikte bestemmingen: beperkt tot de 1ste bouwlaag: vrije beroepen, diensten en gemeenschapsvoorzieningen.- Bestaande vergund
Plus d'informations...
e handels- en horecazaken in deze zone kunnen blijven bestaan, mits zij voldoen aan bepaalde voorwaarden (contacteer ons hiervoor). - Onbebouwde delen: bestemd voor publieke ruimte, semipublieke ruimte, privé-tuinen en toegangverlening.- Minimale dichtheid: 25 woningen per hectare.- Parkeren: één parkeerplaats per wooneenheid; bij groepswoningbouw: verplicht ondergronds parkeren vanaf 4 wooneenheden. - Bouwhoogte: max. 2 bouwlagen, een 3de bouwlaag is vergunbaar met een opp. beperkt tot 50% van de 2de bouwlaag.- Dakvorm: vrij, alle zichtbare daken met een hellling kleinder dan of gelijk aan 20° worden ingericht als groendak of daktuin.CONTACTEER ONS VOOR EEN INFOBROCHURE OVER DE PROJECTZONE EN DE VOLLEDIGE VOORSCHRI


Description du terrain

Libre le : A l'acte

Urbain

Largeur terrain à rue : 18 m

Profondeur du terrain : 100 m

Equipements et raccordements

Aucune information disponible

Prescriptions urbanistiques

permis de bâtir obtenu

Qu'est-ce que c'est ?

Permis d'urbanisme obtenu : Oui

Autorisation de lotissement : Non

Affectation urbanistique la plus récente sur base des dénominations utilisées dans le registre des plans : Zone d’habitat d’intérêt culturel, historique et/ou esthétique

Droit de préemption plan d'exécution spatial : Non

Citation pour infraction urbanistique : Non

Informations urbanistiques complémentaires :

Non communiqué


Information sur les zones inondables :
Bien immobilier situé en zone non inondable

Evolution des prix immobiliers

Informations détaillées


Contacter l'agence

Ref. Immoweb : 6096901
Ref.   Agence  :  2174985

Autres biens de l'agence  

Les présentes informations sont données à titre indicatif, sous toutes réserves et sauf vente ou location entre-temps.

En consultant la présente annonce, vous marquez votre accord aux   conditions d'utilisation du site Immoweb