Artikel van het dossier : Fiscale aftrek

Goed om weten

Fiscale aftrek: hypothecaire lening

De overheid heeft een aantal fiscale voordelen in het leven geroepen om gezinnen aan te sporen een eigen woning te kopen. Er zijn wel een aantal voorwaarden aan gekoppeld.

 

Om de fiscale tegemoetkoming te krijgen moet de lening: 

 

 • Aangegaan zijn na 1 januari 2005 
 • Afgesloten zijn voor ten minste 10 jaar 
 • Een hypothecaire lening zijn, ondertekend bij een instelling binnen de Europese Economische Ruimte 
 • Dienen om de enige en eigen in België gelegen woning te verwerven of te behouden; ook renovaties komen in aanmerking 

 

Europese Economische Ruimte: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, IJsland, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slovakije, Spanje, de Tsjechische Republiek, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. 

Enige woning 

Om te kunnen het fiscale voordeel te genieten, moet het gaan over je enige woning. Aan dat criterium moet je voldoen op 31 december van het jaar waarin de lening is afgesloten

De voorwaarde van enige woning op 31 december van het jaar van de lening ontbrak in de praktijk wanneer een eigenaar zijn bestaande woning wilde vervangen door een andere. Want wanneer een eigenaar een lening afsluit voor de bouw van een woning, is het uitzonderlijk dat er binnen de tijdspanne van 1 jaar een nieuw huis wordt gebouwd en een bestaand pand wordt verkocht. 

Daarom is bepaald dat de aftrek wordt toegestaan wanneer de woning te koop wordt aangeboden op 31 december van het jaar waarin de lening is afgesloten en dat hij ten laatste op 31 december van het daaropvolgende jaar ook effectief is verkocht. 

Eigen woning

De tweede voorwaarde om te kunnen genieten van de fiscale aftrek is dat je een lening hebt afgesloten voor de aankoop of het behoud van de woning die je persoonlijk zal bewonen. 

Je kunt toch gebruik maken van de algemene aftrek als je de woning niet bewoont omwille van volgende redenen: 

 

 • sociale of professionele redenen; 
 • wettelijke of contractuele belemmeringen die het betrekken van de woning binnen de vooropgestelde termijn onmogelijk maken (clausule van voorbehoud voor de bezetting van het pand door de huurder die het gekochte pand momenteel bewoont, ...); 
 • status van de voortgang van de bouw of verbouwing waardoor je nog niet in de woning kan. 

 

Een tweede beoordeling van de enige woning wordt uitgevoerd op 31 december van het tweede jaar volgend op het jaar waarin de lening werd afgesloten. Als blijkt dat het pand op die datum nog altijd niet door jou persoonlijk wordt bewoond, dan kan geen enkele aftrek worden uitgevoerd. 

Hoeveel is het belastingvoordeel? 

Aanslagjaar 2011 – inkomsten 2010: 

 

 • 2080 euro (voor aanslagjaar 2010 en aanslagjaar 2011)
 • Verhoogd met 690 euro (voor aanslagjaar 2010 en aanslagjaar 2011)
 • Verhoogd met 70 euro als je op 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin je de hypothecaire lening bent aangegaan minstens 3 kinderen ten laste hebt 

 

De verhogingen zijn slechts geldig tijdens de eerste 10 jaar van de lening en ze vervallen als je een tweede woning koopt. 

De verhoging voor het derde kind wordt enkel toegekend als je op 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin je de lening sluit ten minste 3 kinderen ten laste hebt. Als er later een derde kind geboren wordt, krijg je die verhoging niet. 

Ook de premie van je levens- of schuldsaldoverzekering komt in aanmerking voor fiscale aftrek. Maar als je al een hypothecaire lening hebt, zal de aangifte hiervan niet veel uitmaken. Je zal de maximale aftrek al bereikt hebben. 

Leningen afgesloten voor 1 januari 2005 

Voor een hypothecaire lening die je voor 1 januari 2005 hebt afgesloten of voor een herfinanciering van een lening van voor die datum, blijven de oude fiscale regels van toepassing. Meer informatie hierover vind je op site van de Federale Overheidsdienst Financiën. 

Op het belastingformulier 

Interesten en kapitaalaflossingen breng je in in VAK VIII

 

 • Rubrieken 1370/2370 indien de lening is afgesloten na 1 januari 2005 
 • Rubrieken 1138/2138 als ze afgesloten zijn tussen 1986 en 2005 

 

 

 En jij, wat denk jij ervan?