Catering industry for sale

21600000€

Immoweb code : 9064054

Overview

Floor : 0

Description

Unfortunately we did not receive an English translation for this text.

Fr :
EN OPTION R©GION FLAMANDE (Pas à Anvers) : Immobilier de rendement très stable (village de vacances) avec potentiel de développement (#1X0_KUSU_LIE) Pour des raisons de confidentialité et vu la dimension de l'actif, nous ne pouvons préciser la localisation à ce stade • Loyer annuel net : +/- 1.100.000€ • Prix : 21.600.000€ D’autres dossiers similaires et types d’actifs (hôtels, maisons de repos, immobilier de rendement, logistique etc.) sont disponibles sur demande.

Nl :
OPTIE VLAAMSE-REGIO (Niet in Antwerpen): Opbrengsteigendom zeer stabiel (recreatiewoningen dorp) met potentieel ontwikkelingen mogelijkheden (#1X0_KUSU_LIE) Om de vertrouwelijkheid te bewaren en gezien de omvang van het pand, kunnen we in dit stadium de locatie niet specificeren • Jaarlijkse inkomsten netto: +/-1.100.000€ • Prijs: 21.600.000€ Andere gelijkaardige dossiers en soorten activa (hotels, verpleeghuizen, vastgoedbeleggingen, logistiek, enz.) zijn beschikbaar op aanvraag.

Get in touch