Apartment block for sale

4200000€

Immoweb code : 7831521
Immoweb code : 7831521

Overview

4000 square meters of land

Description

Unfortunately we did not receive an English translation for this text.

Fr :
EN OPTION BRUXELLES : Société immobilière patrimoniale (Ref. 18KW-BR) • Plusieurs immeubles mixtes, commerciaux avec appartements bien situés (proximité directe avec Place du Luxembourg, Place du Chatelain, rue du Trône etc.) • Revenu annuel : +/- 330.000€ (quand il y a un taux d’occupation de 100%) • Dettes : 1,9 M€ • Prix (actions) : 4,2 M€ D’autres dossiers similaires et types d’actifs (hôtels, maisons de repos, immobilier de rendement, logistique etc.) sont disponibles sur demande.

Nl :
OPTIE BRUSSEL: Patrimonium vastgoedvennootschap (Ref. 18KW-BR) • Verschillende gemengde gebouwen, commerciële en goedgelegen appartementen (in de directe nabijheid van het Luxemburgplein, het Chatelain plein, rue du Trône, enz.) • Jaarlijks inkomen: +/- 330.000€ (wanneer er een bezettingsgraad van 100% is) • Schulden: 1,9 M€ • Prijs (aandelen): 4,2 M€ Andere gelijkaardige dossiers en soorten activa (hotels, verpleeghuizen, vastgoedbeleggingen, logistiek, enz.) zijn beschikbaar op aanvraag.

Get in touch