House for sale

Reserve price : 72000€

1 bedroom

Immoweb code : 9255343

Overview

1 bedroom
4050 square meters of land

Description

Unfortunately we did not receive an English translation for this text.

Nl :
Dit pand wordt op internet verkocht van 17/05/2021 tot 25/05/2021. Een gestripte woning en perceel omligg. grond in Woonuitbreidingsgebied, gekad. sie D nrs 479/A P0000 en 479/B P0000, groot 2a80ca (huis) en 37a70ca (omliggende grond), hetzij samen 40a 50ca. Bwj: volg. kad.: tussen 1919 en 1930. KI: 285 (huis), 10 (grond). Stedenbouw: Vg dd. 19/04/2018 voor verbouwen en uitbreiden v/e zonevreemde eengezinswoning; gel. in Woonuitbreidingsgebied; geen dagvaarding m.b.t. stedenbouwkundige overtreding; Gvkr ruimtelijke ordening, desgevallend wel Vkr Vl. Wooncode gezien het pand is opgenomen op de lijst van leegstaande gebouwen en/of woningen op 13/08/2018 (niet van toepassing ingeval van aankoop door een natuurlijke persoon, op voorwaarde dat de verkrijger ge en andere woning of ander perceel bestemd voor woningbouw voll. in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik heeft, op de dag van ondertekening van PV van toewijs); niet gel. in overstromings(gevoelig) gebied. EPC: 1638 kWh/m²jaar. Elektrische inst. geen controle-onderzoek vermits het huis door de verkoper werd gestript, en er geen elektr. inst. is aangesl. Stookolietank: destijds bovengronds, verwijderd. Postinterventiedossier: niet van toepassing. De bieder die als 1e deze instelprijs of hoger biedt, krijgt een premie van 1%, op voorwaarde dat het goed definitief aan hem wordt toegewezen. Het pand is niet verhuurd, onmidd. aan te gaan mits betaling van aktekosten uiterlijk bij het tekenen van het PV van toewijzing, en de aankoopsom binn

Get in touch