Country house for sale

398000€

3 bedrooms 341 square meters

Immoweb code : 9146777

Overview

3 bedrooms
2 bathrooms
341 square meters livable space
9832 square meters of land

Description

Unfortunately we did not receive an English translation for this text.

Nl :
Uniek totaal-renovatieproject op een schitterende locatie in Turnhout: Karaktervolle hoeve met 2 bijgebouwen op een perceel van bijna 1 hectare. De totale oppervlakte van het perceel bedraagt 9.832m². Naast de hoeve is er nog een gemetste garage en een klein bijgebouw / stal. Het geheel maakt deel uit van een parkdomein en is omgeven door natuurgebied waardoor rust en privacy gegarandeerd zijn op deze werkelijk idyllische locatie. Mogelijkheden renovatie: Het eigendom is gelegen in natuurgebied, waardoor de wetgeving inzake zonevreemde woningen van toepassing is. Concreet betekent dit dat er binnen het bestaande volume gerenoveerd mag worden, hetgeen 730m³ bedraagt. De grondplannen van de bestaande toestand kunnen op onze website gedown load worden onder het kopje "documenten". AIM Architecten heeft in overleg met Stedenbouw Turnhout een volledig dossier uitgewerkt om de vergunning in te dienen. Dit dossier en de plannen kunnen u op verzoek worden bezorgd. De stabiliteit werd reeds onderzocht (verslag ingenieur beschikbaar), waarna de dienst Stedenbouw schriftelijk heeft bevestigd dat aan de voorwaarden voldaan is om de woning te mogen renoveren. Op eenvoudig verzoek kunnen wij u alle voorwaarden bezorgen waaraan moet worden voldaan bij de renovatie. Bijzonderheden: - Geen vastgesteld/geïnventariseerd erfgoed of monument. - Private weg vanaf de Laguitstraat tot aan de hoeve (geen erfdienstbaarheden) - Volledig gelegen in natuurgebied - Nutsvoorzieningen aanwezig in d

Get in touch