Agricultural area for sale

Reserve price : 1000€

Immoweb code : 9352716
Immoweb code : 9352716

Overview

5170 square meters of land

Description

Unfortunately we did not receive an English translation for this text.

Nl :
Dit pand wordt op internet verkocht van 20/06/2021 tot 28/06/2021. PERCEEL LANDBOUWGROND Gelegen aan de Lubbeeksestraat , ter plaatse genaamd ¨ Schaepsveld§ te Boutersem. KOOP 3 GEMEENTE BOUTERSEM 3de afdeling Roosbeek Een perceel bouwland gelegen ter plaatse genaamd ¨Schaepsveld§ en gekend ingevolge recent kadastraal uittreksel van jonger dan één jaar oud sectie A nummer 0143EP0000 voor een oppervlakte van éénenvijftig are zeventig centiare (51a 70ca). Het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen bedraagt: 19 euro Deze landbouwgrond is verpacht sedert minder dan 18 jaar aan de heer Goedhuys Eric. Online verkoop van zondag 20 juni 2021 om 14 uur tot en met maandag 28 juni 2021 om 14 uur. Bieden vanaf: 9.350,00 euro Infovergadering ten kantore van de notaris op dinsdag 8 juni 2021 om 17 uur

Get in touch