Agricultural area for sale

110000€

Immoweb code : 8065038

Overview

15612 square meters of land
€ 7.05 m²

Description

Unfortunately we did not receive an English translation for this text.

Nl :
gelegen Bernumhaard (langsheen de Krombeekweg): LOT 1: LANDBOUWGROND, gelegen ter plaatse Bernumhaard (langsheen de Krombeekweg), kadastraal bekend, 4de afdeling, sectie D, delen van nummers 183L2P0000 en 184P0000, met een oppervlakte volgens meting van 1ha 81a 88ca. VRAAGPRIJS: € 70.000 LOT 2: LANDBOUWGROND, gelegen ter plaatse Bernumhaard (langsheen de Krombeekweg), kadastraal bekend, 4de afdeling, sectie D, delen van nummers 183L2P0000 en 184P0000 en 185P0000, met een oppervlakte volgens meting van 1ha 33a 48ca. VRAAGPRIJS: € 90.000 LOT 3: LANDBOUWGROND, gelegen ter plaatse Bernumhaard (langsheen de Krombeekweg), kadastraal bekend, 4de afdeling, sectie D, delen van nummers 183L2P0000 en 184P0000 en 185P0000, met een oppervlakte volgens meting van 1ha 5 6a 12ca. VRAAGPRIJS: € 110.000 Gelegen volgens gewestplan in agrarisch gebied, geen stedenbouwkundige vergunning, gvv, gdv., gvkr. Rooilijn: Krombeekweg. Geen erfgoed. Deels in bos gelegen. Beschikbaar: bij akte na betaling prijs en kosten. Niet verpacht. Bodemattesten: * blanco voor de percelen 184P0000 en 185P0000; * voor het perceel 183L2P0000 - vrijstelling van de saneringsplicht; * Voorkooprechten: Waterwegen en Zeekanaal NV. Gelegen in een effectief overstromingsgevoelig gebied/ niet in een risicozone/ niet in een recent overstroomd gebied/niet in een afgebakend overstromingsgebied/ niet afgebakende oeverzone.

Get in touch