Building land for sale

Reserve price : 275000€

Immoweb code : 9191049

Overview

2052 square meters of land

Description

Unfortunately we did not receive an English translation for this text.

Nl :
Dit pand wordt op internet verkocht van 05/04/2021 tot 13/04/2021. Een perceel bouwgrond, ter plaatse gekend als Predikherenvelden, doch gelegen aan de Hazeweg, thans ten kadaster gekend sectie A, nummer 0249N3P0000, groot tweeduizend tweeënvijftig vierkante meter (2.052m²). Kadastraal inkomen volgens meest recent kadastraal uittreksel: zeven euro (€ 7,00). Gelegen in een vervallen verkaveling, doch geordend door het BPA Predikherenhoevestraat, waarvan stedenbouwkundige voorschriften bestaan. Het bestemmingsplan alsook de stedenbouwkundige voorschriften werd als bijlage aan deze verkoop toegevoegd. De koper kan deze informatie eveneens terugvinden via de website van de gemeente Rumst. Voor verdere informatie omtrent de stedenbouwkundige mogelijkheden zal de koper zich eveneens dienen te wenden tot de dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Rumst. Voor het overige is het perceel grond gelegen in een rustige wijk, vlakbij centrum Reet en recreatiedomein De Schorre. Vlotte verbinding met A12 en E19. Beschikbaar na definitief worden van verkoping, mits volledige betaling van prijs en kosten.

Get in touch