Building land for sale

99000€

Immoweb code : 7984015

Overview

604 square meters of land
€ 163.91 m²

Description

Unfortunately we did not receive an English translation for this text.

Nl :
Stad Scherpenheuvel-Zichem (Afd 1), Scherpenheuvel Een perceel grond voor halfopen bebouwing (straatbreedte 16,20 meter) gelegen in woongebied, thans gekadastreerd wijk E nummer 0301Z2P0000/deel, met een oppervlakte volgens meting van 6 are 4 centiare. Stedenbouwkundig attest S/13/2018 de dato 3 december 2018. VRIJ NA BETALING PRIJS EN KOSTEN. Informatieverplichting artikel 5.2.1. Vl. Codex Ruimtelijke Ordening: 1) Vg; 2) Wg; 3) Gmo; 4) Gvkr; 5) Gvv; 6) geen watergevoelig open ruimtegebied; 7) geen voorkeursbesluit of projectbesluit. De kandidaat-koper wordt erop gewezen dat hij zelf inlichtingen dient in te winnen over de stedenbouwkundige mogelijkheden van het goed.

Get in touch