Building land for sale

Reserve price : 75216.85€

Immoweb code : 8853669

Overview

216 square meters of land

Description

Unfortunately we did not receive an English translation for this text.

Nl :
STAD SINT-NIKLAAS (1e AFD.) In een verkaveling, gel. aan het Helsinkiplein, de Luxemburgstraat, het Stockholmplein en de Wenenstraat, met name Clementwijk² - Veld 14, thans ten kad. bek. sie A deel van nrs 335/A/P0000 en 336/P0000: 1) perceel bouwgrond, bestemd voor een puntgevelwoning, gel. aan het nieuw aan te leggen Wenenstraat, groot vlgs meting 216m², zoals dit is afgebeeld onder lot 8 op het verkavelingsplan. Gereserveerd perceelsidentificatienr: sie A nr 1207HP0000. 2) In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: a)1/36e in de zone voor collectieve tuinen zoals deze percelen grond, bestemd voor een gemeenschappelijke tuin, zijn afgebeeld onder loten 25 en 26 op het verkavelingsplan. Gereserveerde perceelsidentificatienrs: sie A nrs 1207/D/2/P0000 en 1207/E/2/P0000. b)1/36e in de zone voor collectieve parking zoals dit perceel grond, bestemd voor een gemeenschappelijke parking, is afgebeeld onder lot 27 op het verkavelingsplan. Gereserveerd perceelsidentificatienr: sie A nr 1207/F/2/P0000. 3) Het excl. gebruiksrecht van parkeerplaats 23 in hogergemelde zone voor collectieve parking. Stedenbouw: 1° een omgevingsvergunning werd uitgereikt door het college van burgemeester en schepenen van de stad Sint-Niklaas - dd 5/06/2012 met als onderwerp uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken (gemeentelijk dossiernr: 46021/36429/B/2011/706); 2° stedenbouwkundige best.: Wg; 3° Gmo; 4° Gvkr; 5° Vv dd 11/06/2015 voor het verkavelen van een grond in 27 loten (veld 14) (gemeentelijk dossiernr 46021/

Get in touch