Building land for sale

129000€

Immoweb code : 8830984
Immoweb code : 8830984

Overview

821 square meters of land
€ 157.13 m²

Description

Unfortunately we did not receive an English translation for this text.

Nl :
Het perceel is gelegen in woongebied met landelijk karakter, niet gelegen in een RUP of BPA. De voorschriften uit de geïntegreerde stedenbouwkundige verordening van Sint - Truiden dient gevolgd te worden.


MAXIMALE BOUWDIEPTEN
De maximale bouwdiepte van gebouwen en constructies in gesloten en halfopen bebouwing bedraagt 11 m met een tolerantiestrook van +/- 1 m.

AANSLUITING OP DE NAASTLIGGENDE KROONLIJST
Het hoogteverschil van aan elkaar grenzende te vergunnen en bestaand vergunde of vergund geachte gebouwen wordt beperkt tot 2 m ter hoogte van de kroonlijsten en 3 m ter hoogte van de
nok.

MINIMALE BINNENHOOGTE
De minimale binnenhoogte bedraagt:
- 2,50 m voor leef- en kookruimtes
- 2,40 m voor slaapruimtes
- 2,0 onder hellende en/of gebogen daken.
Hiervan kan worden afgeweken bij verbouwen en uitbreiden van bestaande vergunde of vergund
geachte panden.

Voor meer info: https://www.sint-truiden.be/sites/default/files/14039_TK_32_geintegreerde%20verordening_met%20bijlagen.pdf


U kan ons altijd contacteren op 011 64 55 00

Get in touch