Agricultural area for sale

Reserve price : 36400€

Immoweb code : 9154507

Overview

6923 square meters of land

Description

Unfortunately we did not receive an English translation for this text.

Nl :
Dit pand wordt op internet verkocht van 08/03/2021 tot 16/03/2021. Notaris Marc Verdonck te Sint-Katelijne-Waver zal, met tussenkomst van notaris Hilde Verholen te Willebroek, nagemeld goed online verkopen, door middel van biedingen, welke online starten op de site www.biddit.be, vanaf maandag 08/03/2021 om 15.00 u en sluiten op dinsdag 16/03/2021 om 15.00 u. 1. Een perceel weiland, gelegen te Wommelgem, ter plaatse gekend "De Verbrande Lei", volgens titel en thans ten kadaster bekend, sectie C, nummer 42/B thans met partitie P0000, voor een oppervlakte van drieduizend honderdzevenenvijftig vierkante meter (3.157 m²). KI (niet-geïndexeerd): twaalf euro (12,00 EUR) 2. Een perceel weiland, gelegen te Wommelgem, ter plaatse gekend "Verbrande Hey", volgens ti tel en thans ten kadaster bekend, sectie C, nummer 41/B thans met partitie P0000, voor een oppervlakte van drieduizend zevenhonderd zesenzestig vierkante meter (3.766 m²). KI (niet-geïndexeerd): zestien euro (16,00 EUR). Stedenbouwkundige info: 1) bestemming gewestplan: agrarisch gebied; 2) geen stedenbouwkundige dagvaarding of vonnis. Blanco bodemattesten. BEZICHTIGING: Aangezien het goed een perceel grond betreft, kunnen de kandidaat-kopers het goed gaan bezichtigen wanneer zij wensen. Vrij zuiver en onbelast. Beschikbaar na definitief worden van verkoping, mits volledige betaling van prijs en kosten. BIEDINGEN: 8 dagen op www.biddit.be, vanaf maandag 08/03/2021 om 15.00 u en sluiten op dinsdag 16/03/2021 om 15.00 u. PV TOEWIJZING: na aan

Get in touch