Hotel for sale

1600000€

Immoweb code : 7820075
Immoweb code : 7820075

Overview

Description

Unfortunately we did not receive an English translation for this text.

Fr :
EN OPTION Important : l'image ne correspond PAS à l'actif à céder, étant donné que nos clients exigent la stricte confidentialité de la vente. Notre firme est un cabinet d’intermédiation et de conseil en cession d’actifs immobiliers (nous ne sommes pas une agence immobilière). ZEEBRUGGE : Hôtel de +/- 20 chambres (Ref. 18VR-ZE) • Immeuble et infrastructure en bon état • Prix moyen / nuit : 95€ • Taux d’occupation de 70% • Prix : 1,6 M€ D’autres dossiers similaires et types d’actifs (hôtels, maisons de repos, immobilier de rendement, logistique etc.) sont disponibles sur demande.

Nl :
OPTIE Belangrijk: de afbeelding komt NIET overeen met de werkelijkheid, daar onze klanten strikte vertrouwelijkheid van de verkoop eisen. Ons kantoor is een bemiddelings- en adviesbureau voor de verkoop van onroerend goed (we zijn geen makelaarskantoor). ZEEBRUGGE: Hotel van +/- 20 kamers (Ref. 18VR-ZE) • Gebouw en infrastructuur in goede staat • Gemiddelde prijs / nacht : 95€ • Bezettingsgraad van 70% • Prijs: 1,6 M€ Andere gelijkaardige dossiers en soorten activa (hotels, verpleeghuizen, vastgoedbeleggingen, logistiek, enz.) zijn beschikbaar op aanvraag.

Get in touch