Immeuble industriel mixte à vendre

Immoweb code : 2573642

Aperçu

12871 mètres carrés de terrain

Description

Hélas, nous n'avons pas reçu de traduction en français pour ce contenu.

Nl :
Het bedrijf is gelegen in het landelijke Olmen in een homogeen agrarisch gebied met bijzonder weinig verstorende elementen van buren. Naast de stallen staat een prachtige design-villa. (zie vorige pagina op onze website). Stallen en woning moeten samen aangekocht worden. De percelen kunnen niet gesplitst worden. De noodwoning in de kalverstal heeft een ruime living en ingebouwde keuken, 4 slaapkamers, 1 badkamer met wc, aparte wasplaats en kleine berging. Het vleeskalverenbedrijf bestaat uit 2 stallen van elk 400 kalveren. De stallen zijn 73,8 m lang en 17,10 m breed. De 2 stallen zijn verbonden door een dwarsgelegen voederbereidingsruimte van 2 m op 6 m breed. In de rechter kalverstal is een grote oppervlakte ( 8 m x 17,10 m) voorzien als werkhuis, kantoor en sanitaire ruimte ( nu noodwoning). In de linkerstal is dezelfde ruimte ingericht als machineloods. De 2 stallen zijn identiek met 2x8 compartimenten met 10 boxen voor groepshuisvesting. De boxen hebben 5 kalveren, in totaal dus 2x8x10x5=800 vleeskalveren. De stallen zijn gebouwd in '92 en in gebruik genomen in '93. De stallen hebben zwarte golfplaten, de wanden zijn van betonelementen met rode baksteenstructuur. De spanten zijn gegalvaniseerd. De mestopslag is voorzien onder het volledige bedrijf. De putten zijn 1,2 m diep. De totale werkelijke opslag is 3.000 m³ maar er is 6.149 m³ vergund. Het bedrijf is langs voor en achter via verharde weg goed bereikbaar. Aan de voorzijde is het ganse erf verhard met gladde bet

Contacter