Les cookies assurent le bon fonctionnement de nos services. En utilisant ces derniers, vous acceptez l'utilisation des cookies.

OK - En lire plus

Bien vendu :  Immeuble mixte  - Balen  (n° 2573642)

Publié le : > 6 mois
Vues : 1.943
Sauvegardes : 0
 
  • Vendu en 04/2011 à
  • 800.000 € 
  • Imprimer
  • Situation / Itinéraire
  • Informer un ami
  • Signaler une anomalie

Désolé mais nous n'avons pas reçu de traduction française
Het bedrijf is gelegen in het landelijke Olmen in een homogeen agrarisch gebied met bijzonder weinig verstorende elementen van buren. Naast de stallen staat een prachtige design-villa. (zie vorige pagina op onze website). Stallen en woning moeten samen aangekocht worden. De percelen kunnen niet gesplitst worden. De noodwoning in de kalverstal heeft een ruime living en ingebouwde keuken, 4 slaapkamers, 1 badkamer met wc, aparte wasplaats en kleine berging. Het vleeskalverenbedrijf bestaat uit 2 stallen van elk 400 kalveren. De stallen zijn 73,8 m lang en 17,10 m breed. De 2 stallen zijn verbonden door een dwarsgelegen voederbereidingsruimte van 2 m op 6 m breed. In de rechter kalverstal is een grote oppervlakte ( 8 m x 17,10 m) voorzien
Plus d'informations...
als werkhuis, kantoor en sanitaire ruimte ( nu noodwoning). In de linkerstal is dezelfde ruimte ingericht als machineloods. De 2 stallen zijn identiek met 2x8 compartimenten met 10 boxen voor groepshuisvesting. De boxen hebben 5 kalveren, in totaal dus 2x8x10x5=800 vleeskalveren. De stallen zijn gebouwd in '92 en in gebruik genomen in '93. De stallen hebben zwarte golfplaten, de wanden zijn van betonelementen met rode baksteenstructuur. De spanten zijn gegalvaniseerd. De mestopslag is voorzien onder het volledige bedrijf. De putten zijn 1,2 m diep. De totale werkelijke opslag is 3.000 m³ maar er is 6.149 m³ vergund. Het bedrijf is langs voor en achter via verharde weg goed bereikbaar. Aan de voorzijde is het ganse erf verhard met gladde bet


Description générale

Campagne

Année de construction : 1992

Bon état

Description des locaux

Aucune information disponible

Description du terrain / jardin

Terrain : 12871 m²


Prestations énergétiques et attestations

Informations détaillées


Comment consommer moins?

Prescriptions urbanistiques

Qu'est-ce que c'est ?

Permis d'urbanisme obtenu : Oui

Autorisation de lotissement : Non

Affectation urbanistique la plus récente sur base des dénominations utilisées dans le registre des plans : Zone d’intérêt paysager

Droit de préemption plan d'exécution spatial : Oui

Citation pour infraction urbanistique : Non

Informations urbanistiques complémentaires :

Non communiqué


Information sur les zones inondables :
Non communiqué

Contacter l'agence

Immoweb code : 2573642
Ref.   Agence  :  TK ROOISCHILDWEG 10  476311

Autres biens de l'agence  

Les présentes informations sont données à titre indicatif et sous toutes réserves.

En consultant la présente annonce, vous marquez votre accord aux   conditions d'utilisation du site Immoweb