Maison à vendre

Mise à prix : 70000€

1 chambre

Immoweb code : 9260006

Aperçu

1 chambre

Description

Hélas, nous n'avons pas reçu de traduction en français pour ce contenu.

Nl :
Dit pand wordt op internet verkocht van 03/05/2021 tot 11/05/2021. Vrijstaande woning, dichtbij het centrum van Zonhoven, gelegen Halveweg 42, 1e afdeling, thans ten kadaster gekend sectie B, nummer 802/P P0000 met een oppervlakte van 7a 6ca. In werkelijkheid opgesplitst in 2 woongelegenheden ZONDER VERGUNNING (42 en 42 A). Stedenbouwkundige informatie: Vg voor het herstellen van het hoofdgebouw met twee woongelegenheden en de afbraak van 9,81m aan bijgebouwen en de regularisatie van bijgebouwen en tuinaanleg met tuinafsluiting dd. 12/11/2012, milieuvergunning voor een ondergrondse mazoutopslag van 5.000 liter, grenst aan Gewestweg, Wg en Gdr, Gmo, Gvkr. Huidige toestand komt niet overeen met vergunde toestand. BOUWMISDRIJVEN. Niet tegenstelbare huurovere enkomsten - beide woongelegenheden worden bewoond. VOORKEURRECHT/VOORKOOPRECHT. PUBLICITEITSPANEEL aanwezig. GEEN attest keuring elektrische installatie en GEEN conformiteitsattest stookolietank. EPC Halveweg 42: 372 kWh/m²jaar. EPC Halveweg 42 A: 377 kWh/m²jaar. Verkoopsvoorwaarden: vrij en onbelast - ingebruikname na betaling kosten en koopsom.

Contacter