AEQUOR

1390000€

3 chambres 153 mètres carrés

Immoweb code : 7299276

Aperçu

3 chambres
153 mètres carrés

Description

Hélas, nous n'avons pas reçu de traduction en français pour ce contenu.

En :
Nearby the museum MAS, the cultural heart of Antwerp will rise AEQUOR, a unique residential project of unknown appearance. On this spot loaded with a rich history, AEQUOR will rise from the foundations of the former Harbour House and wil bring a sincere tribute to the River Scheldt. AEQUOR is designed on a typical lay-out with special attention to lockable terraces as extension to the living spaces. It will become a exceptional new building, up-to-date and forward-looking, with a majectic frame in dark colored polished concrete. AEQUOR will stand for 'new chic' and 'comtemporary living' in the Antwerp of today and tomorrow. The warm glow that characterizes the building on the outside is also carried forward in the shared spaces. Gold, cop per and bronze colors are continiously present and provide a comtemporary and rich appearance. As to heating, cooling and ventilation facilities all future-oriented techniques are being used. The underfloor heating in all the apartments will provide pleasant warmth and optimum efficiency. Likewise every effort has been made to make AEQUOR an example of ecological awareness. The building has a green roof that helps maintain fauna and Flora in an urban environment and achieves maximum rainwater recovery. The huge windows with sunscreen glazing let in a lot of light but will protect against excessive warmth or overheating in summertime. The current lay-out of the building will accommodate 67 apartments, from compact 1bedroom apartment with

Nl :
In de buurt van het MAS, het culturele hart van Antwerpen, rijst AEQUOR op, een uniek wooncomplex van ongekende allure. Op deze plek, beladen met een rijke geschiedenis, rijst AEQUOR op uit de grondvesten van het vroegere Havenhuis en brengt een welgemeende ode aan de Schelde. AEQUOR is gesteund op een typerend ontwerp met bijzondere aandacht voor afsluitbare terrassen als verlengstuk van alle leefruimtes. Het gaat hier om een unieke nieuwbouwinvulling met actuele scherpte, met een statig frame in donkerkleurig geslepen beton. AEQUOR is de ultieme veruitwendiging van ‘new chic’ en ‘contemporary living’ in het Antwerpen van vandaag en morgen. De warme gloed die het gebouw langs buiten zo typeert, wordt ook langs binnen doorgetrokken in de gemeenschappelijke ruimtes. Goud-, koper- en bronskleuren zijn overal aanwezig en zorgen voor een hedendaagse, rijkelijke uitstraling. Op vlak van verwarming, koeling en ventilatie werd overal gebruik gemaakt van sterk toekomstgerichte technieken. De vloerverwarming in alle appartementen zorgt voor een aangename warmte en een optimaal rendement. Ook werd alles in het werk gesteld om van AEQUOR een toonbeeld van ecologie te maken. Het gebouw werd voorzien van groendak dat de fauna en flora in een stedelijk milieu helpt in stand te houden en waardoor optimaal hemelwater wordt gerecupereerd. De immense glaspartijen in zonwerend glas laten het zonlicht binnen maar weren tevens in de zomer een exces aan warmte af om oververhitting te vermijden.

Tous les biens

Contacter