Terrain à bâtir à vendre

Mise à prix : 175000€

Immoweb code : 9255170

Aperçu

719 mètres carrés de terrain

Description

Hélas, nous n'avons pas reçu de traduction en français pour ce contenu.

Nl :
Dit pand wordt op internet verkocht van 03/05/2021 tot 11/05/2021. Perceel bouwgrond gelegen in een goedgekeurde verkaveling. Het perceel is bestemd voor het oprichten van een woonhuis met een maximum breedte van 10,92m en een maximale bouwdiepte van 15m. De oppervlakte bedraagt 719m², volledig gelegen in Woongebied. Zoals dit perceel voorkomt onder lot 1 op het plan gehecht aan de verkavelingsakte. In de verkavelingsakte, verkavelingsvergunning en het daaraan gehechte plan zijn voorwaarden met betrekking tot het behoud van bos opgenomen. Gezien het perceel ontbost werd en de voorwaarden met betrekking tot het behoud van bos conform de verkavelingsakte geschonden werden, heeft de verkoper verklaart dat hij, in samenspraak met de gemeente Zemst, 6 bomen ge plaatst heeft op het perceel, namelijk zwarte els (Alnus glutinosa), teneinde terug te voldoen aan de voorwaarden van de verkavelingsakte met betrekking tot het behoud van bos. Deze werden naar verklaring van de verkoper geplaatst op een breedte van ongeveer 16m² (6m² van de buren), en 11m² van de scheidingslijn af tussen de 2 loten die deel uitmaken van de verkaveling. Het PV van toewijzing zal, behoudens andersluidende instructies van ondergetekende notaris en behoudens inhouding van het goed, ondertekend worden op het kantoor van ondergetekende notaris op woe. 12/05/2021 om 18u

Contacter