Zone agricole à vendre

75000€

Immoweb code : 8667531

Aperçu

12875 mètres carrés de terrain
5,83 € m²

Description

Hélas, nous n'avons pas reçu de traduction en français pour ce contenu.

Nl :
Een groot, goed gelegen perceel weiland gelegen aan de Aarschotsesteenweg te Herselt. Gekadastreerd sectie G, nrs 799/DP0000, 799/EP0000 en 799/BP0000 met een oppervlakte van 1ha 28a 75ca. geen vergunning gereikt - gelegen in agrarisch gebied - geen dagvaarding gereikt - voorkooprecht: De Vlaamse Waterweg - landschappelijk geheel: Langdonken (klein deeltje) - deels gelegen in effectief overstromingsgevoelig gebied (deels risicozone) - gelegen in vogelrichtlijngebied (79/409/EEG) en habitatrichtlijngebied (92/43/EEG)

Contacter