Terrain à bâtir à vendre

Mise à prix : 275000€

Immoweb code : 9191049

Aperçu

2052 mètres carrés de terrain

Description

Hélas, nous n'avons pas reçu de traduction en français pour ce contenu.

Nl :
Dit pand wordt op internet verkocht van 05/04/2021 tot 13/04/2021. Een perceel bouwgrond, ter plaatse gekend als Predikherenvelden, doch gelegen aan de Hazeweg, thans ten kadaster gekend sectie A, nummer 0249N3P0000, groot tweeduizend tweeënvijftig vierkante meter (2.052m²). Kadastraal inkomen volgens meest recent kadastraal uittreksel: zeven euro (€ 7,00). Gelegen in een vervallen verkaveling, doch geordend door het BPA Predikherenhoevestraat, waarvan stedenbouwkundige voorschriften bestaan. Het bestemmingsplan alsook de stedenbouwkundige voorschriften werd als bijlage aan deze verkoop toegevoegd. De koper kan deze informatie eveneens terugvinden via de website van de gemeente Rumst. Voor verdere informatie omtrent de stedenbouwkundige mogelijkheden zal de koper zich eveneens dienen te wenden tot de dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Rumst. Voor het overige is het perceel grond gelegen in een rustige wijk, vlakbij centrum Reet en recreatiedomein De Schorre. Vlotte verbinding met A12 en E19. Beschikbaar na definitief worden van verkoping, mits volledige betaling van prijs en kosten.

Contacter