Terrain à bâtir à vendre

230000€

Immoweb code : 9409726
Immoweb code : 9409726

Aperçu

Description

Hélas, nous n'avons pas reçu de traduction en français pour ce contenu.

Nl :
U kunt een BOD uitbrengen op deze grond, rekening houdend met de AANVANGSPRIJS, elk hoger BOD wordt voorgelegd aan de eigenaars die al dan niet kunnen ingaan op dit aanbod.De grond is gelegen in de kaleshoekstraat een rustige straat waar men optimaal kan genieten van de rust en de natuur. Het perceel waarop geen bouwverplichting rust is maar liefst 1068,99 m2 (lot8) groot en bestemd voor open bebouwing. De inplanting van het hoofdgebouw gebeurt binnen de aangeduide zone op het verkavelingsplan. De voorbouwlijn ligt op minimaal 8.00 m achter de rooilijn. Indien men een garage wenst, moet deze worden voorzien worden in het hoofdvolume.  De bouwhoogte mag maximum 1 bouwlaag bedragen met kamers in het dak. Maximum kroonlijsthoogte van 3.30m. Verplicht hellend dak van maximum 45 graden. Zijdelingse bouwvrije stroken van minimum 4 m breed. Uiterste bouwdiepte bepaald op 20.00 m Bijgebouw op 1.00 m van perceelsgrens , minimum 5.00 m achter de achterbouwlijn met een kroonlijsthoogte van maximaal 3.50 m hoog en de oppervlakte mag maximaal 40 m2 bedragen.

Contacter