Cookies zorgen ervoor dat onze diensten optimaal gebruikt kunnen worden. Wanneer je onze diensten gebruikt, aanvaard je automatisch het gebruik van cookies.

OK - Lees meer

Privé-leven

ImmoWeb verbindt zich ertoe uw privacy te respecteren en te beschermen.

Wij willen het vertrouwen dat u ons geeft wanneer u onze website bezoekt of wanneer u gebruik maakt van onze diensten, niet beschamen. Bovendien willen wij dat u uw volledig op uw gemak voelt wanneer u op onze site surft.

Daarom staan wij erop om u duidelijk te informeren over onze voorzorgen bij de behandeling van de persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt.

1. Hoe registreren wij uw persoonlijke gegevens?

1.1. Gegevens die u zelf beslist ons toe te vertrouwen

Wij registreren:
 • via het inschrijvingsformulier op "Mijn ImmoWeb": uw naam, voornaam, adres, postcode, gemeente, land, wachtwoord en een manier om contact met u op te nemen (e-mail, telefoon, GSM of fax), uw interesses en uw inschrijving op een of meerdere van onze nieuwsbrieven
 • via de rubriek "Zoekertje plaatsen" van de site: de kenmerken en foto’s van het onroerend goed dat u wil verkopen of verhuren
 • via de rubrieken "Te koop" of "Te huur" van de site: de zoekcriteria van het onroerend goed dat u wilt kopen of huren.
 • via de rubriek "Mijn Immoweb": de lijst van de onroerende goederen en/of de zoekcriteria van de panden die u wilt onthouden, uw opmerkingen en persoonlijke beoordelingen, evenals uw verschillende waarschuwingen.
 • via de rubriek “Mijn Immoweb”: de lijst van catalogi die u heeft besteld

1.2. Gegevens die ons automatisch worden toegestuurd

Andere gegevens, die u ook aanbelangen, worden ons automatisch toegestuurd. Zo registreren wij via cookies:
 • uw taalkeuze
 • uw gebruiker-ID
 • uw wachtwoord
 • verscheidene zoekcriteria zoals de geografische ligging, het type van transactie, het type vastgoed, de prijs…
Cookies zijn kleine computerbestanden die door onze servers worden verstuurd en die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Deze cookies bevatten informatie die alleen door ImmoWeb kan worden ontcijferd en dan nog alleen wanneer u onze site bezoekt. Deze cookies laten u toe op een aangename manier te navigeren op onze site. Op die manier sluit u bijvoorbeeld uit dat u iedere keer de taal waarin u wilt surfen, moet instellen. U bent natuurlijk vrij om de installatie van deze cookies te weigeren door de opties van uw navigatiesoftware op het web te wijzigen.

Wij registreren ook automatisch uw TCP/IP-adres, het merk en de versie van uw navigator en de laatst bezochte webpagina.

2. Waarom registreren wij uw persoonlijke gegevens?

2.1. Algemene doeleinden

We hebben uw persoonlijke gegevens nodig:
 • om u de vastgoeddiensten en advertenties op onze website te kunnen aanbieden
 • opdat de bezoekers die uw advertentie hebben gelezen, contact met u kunnen opnemen (wanneer u een vastgoedadvertentie op onze site hebt geplaatst)
 • om u via e-mail de lijst te bezorgen van onroerende goederen die beantwoorden aan uw zoekcriteria (als u zich hebt ingeschreven op de dienst "e-mail alert")
 • om u te informeren over de nieuwe producten en diensten die worden aangeboden op onze website en om u informatie door te sturen over de interesses die u heeft aangeduid in uw account.
 • om statistieken op te maken over het aantal bezoekers van de verschillende rubrieken van onze site
 • meer algemeen, om de technische administratie van onze site te verzekeren
 • om u te kunnen informeren over onze diensten op vlak van de rubrieken decoratie en (ver)bouwen, ook aanwezig op onze website
 • om u via e-mail of via de post de catalogi te kunnen opsturen die u heeft besteld

2.2. Directe marketing en communicatie aan derden

We beschouwen uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie die we nooit aan derden meedelen en die niet gebruikt worden voor directe marketing, behalve als u ons voorafgaand uw toestemming heeft gegeven ("opt-in") door in "Mijn Immoweb de vakjes van de verschillende nieuwsbrieven, informatie-aanvragen en catalogi " aan te vinken.

Als u ons uw toestemming hebt gegeven, kunt u zich uiteraard eender wanneer uitschrijven van bepaalde diensten. Volgens de wet hebt u het recht om u, op aanvraag en gratis, te verzetten tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens met het oog op directe marketing. Het volstaat uw vraag te richten aan onze "Privacy Officer" via e-mail op het volgende adres: privacy@immoweb.be.

2.3. Reclame-banners

Sommige van uw gegevens worden automatisch meegedeeld aan onze reclameregie, Produpress Advertising. Het gaat hier echter alleen om gegevens waarmee uw identiteit nooit kan worden achterhaald en die nooit kunnen worden gebruikt om met u contact op te nemen. Het gaat over volgende gegevens:
 • plaats van het onroerend goed
 • waarde van het onroerend goed
 • aard van het onroerend goed (huis, appartement,...)
 • aard van de transactie (aankoop/verkoop/huur)
 • aantal kamers
 • taalkeuze
 • andere beschrijvende criteria zoals type verwarming, te renoveren, type keuken…
Met deze gegevens kan Produpress Advertising de reclame-banners en advertenties die op onze site verschijnen, aanpassen aan uw zoekcriteria.

3. Hoe beschermen wij de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens?

Het nummer van de kredietkaart dat u ons doorgeeft wanneer u een advertentie plaatst op onze website, wordt gecodeerd verzonden via het internet. Wij gebruiken het Ogone e-commerce(r) online betaalsysteem van het bedrijf Abssys omdat dit voldoet aan de strengste eisen op het gebied van internetbeveiliging door het gebruik van SSL- (Secure Sockets Layer) en SET- (Secure Electronic Transaction) protocollen.

Andere persoonlijke gegevens worden niet op een beveiligde manier verzonden. We hebben echter wel een aantal veiligheidsregels voorzien voor onze partners zodat de servers waarop uw persoonlijke gegevens zijn opgeslagen, in de mate van het mogelijke worden beschermd tegen:
 • toegang of wijziging van uw gegevens door onbevoegden
 • onjuist gebruik of bekendmaking van uw gegevens
 • onwettige vernietiging of accidenteel verlies van uw gegevens
Onze werknemers, die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, worden verplicht het vertrouwelijke karakter van deze gegevens te respecteren.

4. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van alle persoonlijke gegevens die via de ImmoWeb-site worden verzameld, is het bedrijf Immoweb nv (een onderneming van de Axel Springer Digital Classifieds-groep). Dit bedrijf beheert de website en heeft haar maatschappelijke zetel in de Generaal Dumonceaulaan 56 bus 1 te 1190 Brussel, België.

De manager van de site van ImmoWeb is verantwoordelijk voor het beantwoorden van alle vragen die betrekking hebben tot de bescherming van uw privacy. U kunt al uw vragen over uw persoonlijke gegevens tot hem richten via een e-mail op het volgende e-mailadres: privacy@immoweb.be.

5. Hoe krijgt u toegang tot uw persoonlijke gegevens?

U hebt op elk ogenblik toegang tot uw persoonlijke gegevens en u kunt ze rechtzetten of wijzigen via de rubriek "Gegevens - Wijzigen" op onze website door uw persoonlijke gebruiker-ID en wachtwoord te gebruiken.
U kunt ons ook verzoeken om, zonder kosten, al uw persoonlijke gegevens uit onze database te verwijderen door ons brief te sturen - met een kopie van uw identiteitskaart – naar de verantwoordelijke op het volgende adres:

t.a.v.: Klantendienst ImmoWeb
IMMOWEB nv
Generaal Dumonceaulaan 56 Bus 1
1190 Brussel, België

Wij zullen daarna alles in het werk stellen om zo snel mogelijk aan uw verzoek te voldoen.

6. Nota betreffende minderjarigen

Minderjarigen (minder dan 18 jaar oud) zijn niet toegelaten op onze site. Wij vragen hen dan ook om ons geen persoonlijke gegevens toe te sturen.

7. Algemene informatie

We maken er een erezaak van om ons beleid voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens volledig in regel te stellen met alle wetsbepalingen in België en de Europese Unie:
 • De Belgische wet van 8 december 1992, de zogenaamde "privacywet" (laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998)
 • De Europese richtlijn nummer 95/46/EC van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van de privacy
Om na te gaan of ons privacybeleid in regel is met bovenstaande juridische instrumenten, hebben wij een beroep gedaan op de diensten van een externe firma die gespecialiseerd is in juridische audits van websites.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites waarnaar via een hyperlink wordt doorverwezen vanaf onze site.