Cookies zorgen ervoor dat onze diensten optimaal gebruikt kunnen worden. Wanneer je onze diensten gebruikt, aanvaard je automatisch het gebruik van cookies.

OK - Lees meer


Artikel van het dossier : Beter (ver)bouwen van A tot Z

Goed om weten

Bouwdossier: noodzakelijk voor de aannemer

Het bouw- of uitvoeringsdossier bevat naast de bouwvergunning het lastenboek, de meetstaat, de uitvoeringsplannen en eventuele detailplannen, en andere al dan niet noodzakelijke documenten waarmee de aannemer zijn taak kan uitvoeren. Een overzicht.

Lastenboek

Een aannemer kan niet werken zonder lastenboek. Dat is de bijbel op basis waarvan hij zijn offerte zal maken. De samenstelling van dat dossier is het werk van de architect. De grote lijnen ervan zijn standaard, maar de specifieke en gedetailleerde invulling verschilt uiteraard van project tot project en is bepalend voor de kwaliteit en de prijs van je woning. Aan de opmaak van dit lastenboek wordt meestal al begonnen voor de vergunningsaanvraag.

Dit lastenboek of bestek is een lijvig dossier met daarin:

• Een administratief gedeelte waarin de rechten en de plichten van aannemer, architect en bouwheer worden omschreven.

• Eventueel bepaalde administratieve bedingen met betrekking tot prijzen, voorschotten en uitvoeringstermijnen (hoort eerder in het contract thuis).

• Een eerder technisch gedeelte met daarin een gedetailleerde, meestal chronologische beschrijving van de uit te voeren werken, de gekozen materialen en technieken, eventueel de al gekozen toestellen, enzovoort.

Meetstaat

Dit is een, liefst zo gedetailleerd mogelijke, opsomming van alle werken. Met daarbij de benodigde hoeveelheden materialen en een geraamde eenheidsprijs voor de verwerking of plaatsing daarvan. Op basis van deze meetstaat kan je de prijs per post en de totale prijs die de bouw of verbouwing in theorie zou kosten, berekenen.

Deze meetstaat (zonder de geraamde eenheidsprijzen) wordt, samen met het lastenboek en de uitvoeringsplannen, naar diverse aannemers gestuurd om prijsoffetes aan te vragen.

Uitvoeringsplannen

• Alle plannen, doorsneden en gevels van het project. Uitgewerkt op schaal, met aanduiding van de te gebruiken materialen.

• De nodige uitvoeringsdetails.

Andere bijlagen

• Eventueel grondonderzoek.

• Eventuele stabiliteitsstudies.

• Detailgegevens in verband met ventilatie, verwarming en elektriciteit.

• Het veiligheids- en gezondheidsplan, met daarin de te nemen maatregelen, opgesteld door de veiligheidscoördinator

• De naam en de gegevens van de EPB-verslaggever en het bewijs van het indienen van de EPB-startverklaring.

Als het bouwdossier is samengesteld, kan je overgaan tot de offerteaanvraag.

Offertes

Vraag altijd beter gelijktijdig verschillende offertes aan. Minimum drie per post, maar dat mogen er best ook meer zijn. Vijf is bijvoorbeeld niet ongewoon, maar je moet daar ook niet mee overdrijven.

In het lastenboek staat de gedetailleerde technische beschrijving van je huis en de manier waarop de aannemer zijn offerte moet indienen.

Het beste is om offertes aan te vragen op basis van je meetstaat. Vraag om de eenheidsprijzen en totalen per onderdeel in te vullen, en vraag een definitieve en vaste prijs voor het geheel. Zo zal je de verschillende offertes makkelijk kunnen vergelijken.

Vermijd zoveel mogelijk werken in regie, die je per uur moet betalen, of op basis van ‘vermoedelijke hoeveelheden’, die achteraf verrekend worden. De eerste bieden weinig zekerheid en zijn alleen te overwegen voor kleine klussen of verbouwingen. De tweede kunnen eventueel toegepast worden bij moeilijk in te schatten grondwerken.

De prijs moet gelden voor alle onderdelen en posten die vooraf in het lastenboek zijn vastgelegd en moet zowel de materialen als de plaatsing en/of verwerking daarvan omvatten. Voorzie een bepaalde termijn voor het indienen van de prijsofferte.

Bron: redactie beter bouwen & verbouwenEn jij, wat denk jij ervan?