Cookies zorgen ervoor dat onze diensten optimaal gebruikt kunnen worden. Wanneer je onze diensten gebruikt, aanvaard je automatisch het gebruik van cookies.

OK - Lees meer


Artikel van het dossier : Immowebgids: hoe je woning (laten) bouwen in 7 stappen?

Praktisch advies

Bouwen: hoe klassieke geschillen regelen met je aannemer?

Een aannemer mag dan geregistreerd en erkend zijn, een kwaliteitslabel kunnen voorleggen, het is altijd mogelijk dat er problemen rijzen bij de bouw van uw woning. Om je te helpen lijst Immoweb de materies op die het vaakst aanleiding geven tot geschillen. En legt je uit hoe je ze kunt oplossen.

 

Technische mankementen, faillissement, vertraging van de werken... Zelfs wanneer je de adviezen van Immoweb hebt gevolgd om een goede aannemer te vinden kan het gebeuren dat tijdens de werken of daarna, een aantal problemen - misschien zelfs geschillen - opduiken. Het best is natuurlijk van ze uit te praten en ze op te lossen als volwassen en verantwoordelijke mensen, ook al is dat niet altijd mogelijk.

 

 

Technische mankementen

 

Problemen met de aannemer hebben een niet onaanzienlijke financiële impact. Vaak hebben ze te maken met een foutieve uitvoering van de werken. Wanneer een aannemer zijn fout niet volledig kan herstellen of hij zijn aansprakelijkheid betwist, doe je best beroep op de Verzoeningscommissie Bouw .

 

Het kan ook gebeuren dat bepaalde gebreken slechts enkele jaren na het einde van de werken opduiken. Gaat het om een ernstige fout die de stabiliteit van het gebouw of een deel ervan in het gedrang brengt, laat dan de  spelen, zowel voor de architect als de aannemer. Er zal dan een deskundige worden aangesteld, die zal bepalen aan wie de fout te wijten is.

 

Kleine problemen worden niet door deze tienjarige aansprakelijkheid gedekt. Indien je ze niet voor de oplevering hebt ontdekt, moet je hopen op de garantie die de aannemer voor de werken gegeven heeft. Ten slotte kan je deze zaak altijd voor de rechtbank brengen, maar de procedure kan aanslepen en is bijzonder duur. En dan weet je nooit of je aan het langste eind trekt...

 

 

Faillissement van de aannemer

 

Wanneer je aannemer failliet gaat, heb je brute pech, maar indien je met een algemene aannemer werkt, ben je gedekt door de wet-Breyne, die een voltooiingsgarantie van de werken biedt.

 

Concreet betekent dat, dat de aannemer een overeenkomst afsluit met een bank die er zich borg voor stelt verder te betalen zodat de werken kunnen worden voortgezet of om de voorschotten terug te betalen in geval de aannemer de werf onmogelijk zou kunnen verderzetten.

 

Deze voltooiingsgarantie dekt evenwel niet alle gebreken die de woning zou kunnen vertonen. In dat geval, zullen de gebreken moeten worden geschat en kan je slechts hopen dat je ze bij de liquidatie (al was het maar gedeeltelijk) kunt recupereren.

 

Opgelet: de garantie is niét van toepassing voor contracten met individuele aannemers. In geval van faillissement doe je er goed aan zo snel mogelijk contact op te nemen met de curator.

 

Een laaste raad ten slotte: betaal nooit meer dan de werkelijke waarde van de uitgevoerde werken.Vertraging van de werken

 

Ook hier is de wet-Breyne zeer expliciet. De data van het begin en het einde van de werken staan bij de ondertekening vermeld in het contract. Het niet-respecteren van deze termijnen kan aanleiding geven tot schadevergoedingen.

 

Een tip: wanneer de werken niet op de voorziene datum starten (of niet voltooid zijn), stuur je de aannemer een bericht waarin u hem meldt dat hij een schadevergoeding wegens vertraging zal moeten betalen indien hij de werken niet binnen een korte en duidelijk bepaalde termijn aanvat. Schadevergoedingen kunnen eveneens worden gevraagd voor het niet-respecteren van de datum van het einde van de werken. In geval de aannemer niet reageert kan je naar de rechtbank stappen en, naast een schadevergoeding, de nietigverklaring van het contract eisen.

 

 

Supplementen

 

Het gebeurt soms dat een aannemer supplementen vraagt hoewel het contract een vaste prijs voorziet. Volgens de wet-Breyne is deze manier van werken slechts geldig wanneer het contract een beding of clausule omvat die voorziet dat er supplementen kunnen worden geëist. Uiteraard moeten extra’s die door de bouwheer worden gevraagd, worden gehonoreerd. Zorg er evenwel voor dat deze schriftelijk vermeld worden.

Aannemers zijn eveneens aansprakelijk voor eventuele fouten in hun berekening en kunnen deze niet compenseren ten nadele van de bouwheer.

 

 

Heb je het conflict met de aannemer opgelost?

 

Je weet nu hoe je de meest frequente geschillen tussen een bouwheer en een aannemer aan wie hij de werken heeft toevertrouwd, kunt oplossen. Misschien interesseert volgende info je ook:

 

Deze artikels maken deel uit van het dossier:'Immowebgids: hoe je woning (laten) bouwen in 7 stappen?'

 

Misschien ben je ook geïnteresseerd in deze, ietwat technischer, dossiers:

 

 

***En jij, wat denk jij ervan?