Cookies zorgen ervoor dat onze diensten optimaal gebruikt kunnen worden. Wanneer je onze diensten gebruikt, aanvaard je automatisch het gebruik van cookies.

OK - Lees meer


Juridisch

Gemene muren vaak een twistpunt tussen buren

De gemene muur is de muur die je in een halfopen of gesloten bebouwing deelt met je buur. Vaak vormt die muur een twistpunt waar tal van rechters zich het hoofd over breken, vooral omdat de wetgeving verouderd en de rechtspraak dikwijls tegenstrijdig is. Enkele spelregels.

Hoewel een haag, een houten schutting of een draadomheining ook de perceelgrens aanduiden, bestaat een gemene muur enkel uit op elkaar geplaatste materialen zoals bakstenen, glastegels of betonplaten die met cement, pleister of kalkmortel gevoegd zijn. In de traditionele bouwvoorschriften staat dat de muur minstens 30 cm dik moet zijn en dat de eerstbouwende verplicht de muur moet optrekken.

Scheidsmuur overnemen

Als je een bouwgrond koopt en je buur heeft al een muur gebouwd op de perceelgrens, dan kan je mits het betalen van een overnameprijs de muur geheel of gedeeltelijk ‘gemeen’ maken. Dat laatste geldt onder meer wanneer jouw huis lager is dan dat van de buur, het zogenaamde ‘minst verheven dak’. In dat geval is het stuk muur dat boven jouw dak uitsteekt niet van jou.

De overnameprijs bedraagt de helft van de huidige grond- en bouwprijs min de slijtage. Staat de muur op de perceelgrens, dan kunnen zowel de twee eigenaars, een architect of een landmeter de prijs bepalen. Staat de muur volledig op het terrein van de buur, dan is er hier een overdracht van de grond nodig en kan de overname enkel gebeuren door een landmeter omdat er een grenswijziging is. Zowel de muurovername als de overnameprijs kan niet betwist worden. In beide gevallen en zeker bij conflicten over de prijs zal de rechter beroep doen op het advies van een expert.

Je bent niet verplicht om de bestaande muur over te nemen, maar dan moet je wel een volwaardige scheidsmuur bouwen op je eigen terrein. Die muur moet voldoen aan alle regels in verband met akoestische en thermische isolatie, de veiligheid, de privacy, de dragende functie en de bouwreglementen. Als jouw gemene muur hieraan niet beantwoordt, dan kan een rechter oordelen dat je wel degelijk gebruik maakt van bepaalde functies van de eerste scheidsmuur en dat er dus gemeenmaking is.

Schilderen of gaten maken

Je buurman mag met zijn kant van de muur doen wat hij wil, zolang hij jou hetzelfde gunt. Elke mede-eigenaar mag aan zijn kant de muur bijvoorbeeld beschilderen, beslaan met latten, er gevelpannen op leggen, spijkers inslaan en planten tegen laten groeien, maar hij mag er geen opening of venster, zelfs niet met een vaststaand glasraam, in maken zonder wederzijdse toestemming.

De eigenaar van een niet-gemene muur die paalt aan het erf van een ander, mag in die muur lichtopeningen of vensters maken met ijzeren traliewerk en vaststaand glasraam. Hij moet wel de wettelijke beperkingen naleven in verband met grootte en afstand.En jij, wat denk jij ervan?

Deze artikels zullen je mogelijk ook interesseren.