Veelgestelde vragen voor jouw hypothecaire lening

Bereken hier je hypothecaire lening in enkele kliks

Onze klantendienst beantwoordt je vragen op +32.2.333.25.05


Welke kredietmogelijkheid moet ik kiezen bij een aankoop op plan?

Wanneer je beslist om jouw krediet aan te vragen, word je doorgestuurd naar de site van Keytrade Bank. Daar moet je "Bent u van plan om te kopen?" selecteren om jouw project in te voeren. In het vrije tekstveld vermeld je aankoop op plan. Een kredietexpert zal vervolgens jouw kredietaanvraag aanpassen.

Kan ik een buitenlands gsm-nummer gebruiken voor de aanmaak van mijn persoonlijke ruimte?

Nee, het is niet mogelijk om een buitenlands gsm-nummer te gebruiken. Je dient een Belgisch gsm-nummer te gebruiken.

Kan ik via Keytrade Bank een pand in het buitenland aankopen?

Nee, het pand dat wordt aangekocht moet zich in België bevinden evenals het goed waarop de hypotheek gevestigd zal worden.

Zijn de kredietdocumenten in een Engelse versie beschikbaar?

Nee, de documenten zijn enkel beschikbaar in het Frans of Nederlands. Wanneer je een krediet aanvraagt, kunnen kredietexperten bij Keytrade Bank je telefonisch wel te woord staan in het Engels.

Hoe verloopt het proces met de notaris?

Zodra je de offerte en de bijhorende documenten ondertekend hebt, neemt Keytrade Bank contact op met jouw notaris. De bank verzendt de nodige informatie naar jouw notaris en informeert hem/haar over de mogelijke data voor het ondertekenen van de kredietakte. Zodra Keytrade Bank de projectaktes ontvangt en goedgekeurd heeft, kunnen de nodige gelden overgemaakt worden aan jouw notaris. Wij raden je aan jouw notaris te contacteren om een aktedatum vast te leggen.

Ik heb een bouw/verbouwingsproject: hoe gebeuren de schijfopnames?

Schijfopnames bij een bouw/verbouwing gebeuren steeds op voorlegging van het opnamedocument en de facturen. Deze worden overgeschreven op de rekening van de aannemer of op jouw rekening.

Moet ik mijn facturen zelf betalen?

Nee, je stuurt de facturen op (samen met een vrijgave document) aan Keytrade Bank en de bank zal deze aan de aannemer betalen. Standaard bedraagt het minimumbedrag €2500 per vrijgave.

Kan ik onderhandelen over mijn rentevoet?

Bij Immoweb by Keytrade Bank krijgt u meteen onze beste rentevoet op basis van de individuele parameters van jouw dossier. Je hoeft niet over het tarief te onderhandelen.

Wat is het "jaarlijks kostenpercentage" (JKP)?

Het jaarlijks kostenpercentage (JKP) is een percentage om leningen van verschillende kredietinstellingen te kunnen vergelijken. Het wordt berekend aan de hand van de rente van het hypothecair krediet plus alle kosten die rechtstreeks verband houden met het krediet, zoals: de verzekeringen (brand en schuldsaldo), kosten van de hypothecaire inschrijving en /of het mandaat, notariskosten, registratierechten en aktekosten.

Welke leeftijdsbeperkingen gelden er voor de aanvraag van een hypothecair krediet?

Je moet minstens 18 jaar zijn om een lening te kunnen aanvragen en in algemene regel, dient een krediet terugbetaald te zijn voor pensioenleeftijd. In specifieke situaties kunnen uitzonderingen worden toegestaan.

Kan ik een variabele rentevoet krijgen?

Momenteel biedt Immoweb by Keytrade Bank alleen een vaste rentevoet aan.

Waarom kan ik de schuifknop niet instellen op een kortere looptijd?

Als je de schuifknop niet kunt instellen op een kortere looptijd, betekent dat volgens de Keytrade Bank berekeningen, dat jouw terugbetalingscapaciteit (jouw inkomsten vergeleken met jouw lasten) een dergelijke looptijd niet toelaat. Om een kortere looptijd te kunnen kiezen, moet je het kredietbedrag verlagen.

Een van mijn inkomsten/ kosten past in geen enkele van de categorieën die in de tool beschikbaar zijn. Wat moet ik doen?

Voor jouw simulatie op Immoweb by Keytrade kan je deze inkomsten/kosten toevoegen aan één van de bestaande categorieën. Daarna, wanneer je beslist om jouw krediet aan te vragen, word je doorgestuurd naar de site van Keytrade Bank. Daar raden we je aan om dit te vermelden in het vrij tekstveld op het einde van de aanvraag of om een telefonische afspraak met één van de kredietexperten te boeken.

Kan ik de verdeling tussen volmacht en hypotheek wijzigen?

Deze parameter kan u niet wijzigen. Indien je echter van mening bent dat specifieke redenen deze wijziging rechtvaardigen, zal je de mogelijkheid hebben om dit op de website van Keytrade Bank te vermelden in het opmerkingenveld wanneer je jouw kredietaanvraag indient.

Wat gebeurt er nadat ik mijn aanvraag heb ingediend bij Keytrade Bank?

Nadat je jouw kredietaanvraag hebt ingediend bij Keytrade Bank, ontvang je jouw aanvraagformulier in jouw persoonlijke ruimte (indien je nog geen klant bent) of op de transactiesite (indien je al klant bent). Dit aanvraagformulier kan je elektronisch ondertekenen en vervolgens dien je hen de nodige documenten bezorgen. Meer informatie over het proces vind je op de tijdlijn van Keytrade Bank.

Wanneer start de aflossing van de lening?

De eerste maandelijkse aflossing is verschuldigd op de 1e werkdag van de maand volgend op de akte. Een voorbeeld: als je de akte ondertekent op 19 april, betaal je op 1 mei de interesten op het kredietbedrag voor de periode 19/04 tot 30/4 . Pas vanaf 1 juni begin je het kapitaal en interesten op jouw hypothecaire lening te betalen zoals vermeld in de aflossingstabel. Opgepast: deze regel is enkel van toepassing bij een aankoop of een herfinanciering.

Is een schuldsaldoverzekering verplicht?

Ja, een schuldsaldoverzekering is verplicht als u bij Keytrade Bank een hypothecair krediet afsluit. Wij kozen Cardif als voorkeurspartner vanwege hun erg competitieve aanbod, maar je bent vrij om een andere verzekeraar te kiezen. Dit heeft geen invloed op jouw rentevoet.

Kan ik bij een herfinanciering mijn huidige schuldsaldoverzekering behouden?

In de meeste gevaIlen is dit mogelijk indien de duurtijd en het verzekerde kapitaal overeenkomen. Voor meer zekerheid te bekomen, raden we je aan contact op te nemen met jouw verzekeraar om dit te bespreken.

Wat is een overbruggingskrediet? Hoe kan ik het gebruiken?

Met een overbruggingskrediet kan je de periode tussen de aankoop van jouw nieuwe woning en de verkoop van jouw huidige woning overbruggen (maximum 12 maanden). Het bedrag van het overbruggingskrediet kan nooit hoger zijn dan de pandwaarde verminderd met de uitstaande schuld op datzelfde pand.

Bij verkoop van jouw huidige woning of op de eindvervaldag zal het overbruggingskrediet volledig vereffend worden met de gedeeltelijke of volledige opbrengst van de verkoop. Je betaalt gewoon maandelijks interesten op het overbruggingskrediet (geen kapitaal), vanaf het moment van de opname tot op het moment dat je het terugbetaald heeft.

Heeft mijn contracttype een invloed op mijn kredietaanvraag?

Jouw contracttype kan mogelijk een invloed hebben op jouw kredietaanvraag. Bij analyse door één van onze kredietexperten wordt dit mee opgenomen.

Ik wil een afspraak maken met een kredietexpert

Wanneer je beslist om jouw krediet aan te vragen, wordt je doorgestuurd naar de site van Keytrade Bank. Daar kan je een afspraak maken met een kredietexpert vanaf het moment dat je jouw simulatie bij Keytrade Bank heeft geregistreerd. Nadat je de simulatie opgeslagen hebt kan je via jouw persoonlijke ruimte (als niet-klant van Keytrade Bank) of de transactiesite (als klant) een afspraak boeken (rechts bovenaan de pagina).

Welk e-mailadres moet ik invoeren om mij aan te melden op mijn persoonlijke ruimte bij Keytrade Bank?

Gelieve het e-mailadres te gebruiken dat je hebt opgegeven toen je jouw simulatie op Immoweb by Keytrade Bank opgeslagen hebt.

Welke type projecten kunnen gefinancierd worden via Keytrade Bank?

Immoweb by Keytrade Bank richt zich op privé-personen die een eerste of tweede pand wensen aan te kopen in volle eigendom. Dit kan een woonhuis of een appartement zijn (eventueel met een garage).

Wat is de minimale/ maximale looptijd van een hypothecair krediet bij Keytrade Bank?

De minimale looptijd is 5 jaar, maximale looptijd is 25 jaar.

Wat is het minimumbedrag dat ik kan lenen?

Het minimumbedrag voor een hypothecair krediet bij Keytrade Bank is €13.000.

Wanneer heb ik een schatting nodig?

Er wordt dossier per dossier bekeken of er een schatting nodig is rekening houdend met een aantal risicoparameters. Indien je een simulatie hebt gemaakt van jouw vastgoedproject, wordt er vermeld of een schatting nodig zal zijn. De kost voor deze schatting bedraagt €250.

Waar vind ik een overzicht van het volledige proces?

Van de simulatie tot de kredietaanvraag kan je zien waar je je in het proces bevindt dankzij het navigatiepaneel aan de linkerkant van het scherm (of bovenaan het scherm als je een mobiel apparaat gebruikt).

Zodra je een aanvraag bij Keytrade Bank hebt ingediend, krijg je bovenaan het scherm een duidelijk overzicht van alle stappen tot de voltooiing van de kredietaanvraag.

Klik hier voor een gedetailleerd overzicht van alle stappen van de simulatie tot de vrijgave van het krediet.

Op welk punt in het proces wordt het aanbod bindend?

Zodra je het kredietaanbod online bij Keytrade Bank ondertekent, wordt het bindend voor jou. Een overzicht van het volledige proces vind je hier.

Waar vind ik meer informatie over hypothecaire kredieten in het algemeen?

Je vindt nuttige informatie op onze website en in de prospectus van Keytrade Bank. We raden je ook aan om een kijkje te nemen op www.notaris.be.

Hoe kies ik een notaris?

De koper en de verkoper van het vastgoed hebben elk het recht van vrije keuze van notaris, zonder bijkomende kosten te moeten betalen.

Wat zijn de registratierechten en het abattement?

De registratierechten zijn een percentage van de aankoopprijs dat de koper moet betalen aan het gewest waarin het vastgoed dat hij koopt is gelegen. Het abattement is een belastingverlaging die de belastingadministratie onder bepaalde voorwaarden toekent. Het abattement is verschillend in de drie gewesten. Meer informatie vindt u op notaris.be

Waar vind ik meer informatie over mijn fiscale voordelen?

Immoweb by Keytrade Bank geeft geen fiscaal advies. We raden je aan om specifieke vragen voor te leggen aan jouw notaris of een kijkje te nemen op volgende websites: www.notarise.be en www.belgium.be.

Waar vind ik het tarievenblad?

Het tarievenblad vind je hier .

We zijn met drie kredietnemers. Wat moeten we doen?

Momenteel kunnen er maximum 2 kredietnemers worden toegevoegd aan een kredietaanvraag.

Hoelang is mijn simulatie geldig?

Jouw simulatie op Immoweb by Keytrade Bank is in dit stadium niet bindend voor de bank. Wanneer je beslist om jouw krediet aan te vragen, word je doorgestuurd naar de website van Keytrade Bank. Daar zal je jouw simulatie kunnen registreren. Het resultaat van jouw simulatie blijft dan 14 dagen geldig. Als je een hypothecair krediet wilt krijgen tegen de rentevoet van je simulatie, moet je binnen 14 dagen jouw aanvraag aan Keytrade Bank verzenden. Op jouw simulatie is aangegeven hoeveel dagen ze nog geldig is.

Hoeveel kost mijn project?

Het scherm met het simulatieresultaat vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke raming van de kosten die aan jouw project (zowel de aankoop als het krediet) zijn verbonden. We raden je echter aan om de precieze bedragen op te vragen bij jouw notaris.

Waar komt het bedrag 'eigen inbreng' vandaan?

Keytrade Bank leent geen geld voor de notariskosten, registratierechten, opzoekingen en administratieve formaliteiten enz. Om die kosten te financieren, zal je dus jouw eigen middelen moeten aanwenden. Het bedrag van jouw eigen inbreng wordt berekend als het verschil tussen de totale kost van het project (dat op het scherm met het simulatieresultaat wordt getoond) en het kredietbedrag dat je kiest.

Kan ik de Immoweb by Keytrade-simulator gebruiken op mijn smartphone of tablet?

Ja, je kunt de simulatie ook maken op uw smartphone of tablet. Op smartphone is de simulatie ook beschikbaar op de Immoweb app.

Mag ik de persoonsgegevens van mijn partner of tweede kredietnemer invullen?

Ja, je mag de persoonsgegevens van jouw partner invullen, maar op een bepaald moment, wanneer je jouw aanvraag bij Keytrade Bank wenst in te dienen, zal de tweede kredietnemer de aanvraag moeten ondertekenen om deze te bevestigen.

Wat gebeurt er als ik besef dat inkomsten/ kosten die ik opgaf niet juist zijn?

Zolang je jouw simulatie niet hebt geregistreerd op de site van Keytrade Bank of jouw kredietaanvraag niet hebt ingediend, kan je op elk moment jouw simulatie op Immoweb door Keytrade Bank corrigeren door jouw correcte kosten/inkomsten in te geven. In sommige gevallen kan daardoor de rentevoet veranderen. De rentevoet die je krijgt is immers deels gebaseerd op jouw ontleningscapaciteit (jouw inkomsten vergeleken met jouw kosten).

Indien je al een aanvraag hebt ingediend, zullen onze kredietexperten de correcte gegevens invoeren op basis van de bewijsstukken die je opstuurt en indien nodig met jou contact opnemen, aangezien dat dit ook jouw rentevoet kan beïnvloeden.

Hoelang is mijn kredietaanbod geldig?

Jouw offerte van Keytrade Bank blijft 20 dagen geldig. Je (alle kredietnemers) moet(en) de offerte binnen 20 dagen online ondertekenen.

Hoe kan ik een offerte weigeren?

Als je een offerte hebt ontvangen van Keytrade Bank en je wilt niet met hen in zee gaan, kan je hen dit gewoon laten weten. Als je niet reageert binnen de geldigheidstermijn van 20 dagen, vervalt de offerte automatisch.

Kan ik een andere verzekeraar kiezen dan de voorkeurspartners van Immoweb by Keytrade Bank?

Je bent vrij om de verzekeraar van jouw keuze te nemen. Indien je een andere verzekeraar dan Cardif kiest voor de schuldsaldoverzekering, zal je de verdeling van de schuldsaldoverzekering tussen de kredietnemers aangevraagd door Keytrade Bank, moeten respecteren (vermeld op het overzichtsscherm van een simulatie op de website van Keytrade Bank en op uw aanvraagformulier). Het is noodzakelijk om zowel een brandverzekering en als een schuldsaldoverzekering te hebben voordat je naar de notaris gaat.

Is het met twee kredietnemers mogelijk om de schuldsaldoverzekering te verdelen over beide kredietnemers?

Als er 2 kredietnemers zijn, wordt in het overzichtsscherm van jouw simulatie een spreiding voorgesteld van de schuldsaldoverzekering die je kunt aangaan bij onze partner. Je kunt die spreiding desgewenst veranderen, voor zover je het minimumpercentage van elke kredietnemer in acht neemt. Elke kredietnemer kan ook zich voor 100% van het kredietbedrag verzekeren. Bovendien staat het je vrij om bijkomende verzekeringen af te sluiten en de periodiciteit van de premie betaling (maandelijks, driemaandelijks, jaarlijks ...) te kiezen.

Kan ik mijn hypothecair krediet vervroegd aflossen? Hoeveel bedraagt de wederbeleggingsvergoeding?

Bij Keytrade Bank, kan je jouw hypothecair krediet op elk moment (gedeeltelijk of volledig) vervroegd aflossen, mits je een wederbeleggingsvergoeding ten belope van drie maanden interest op het afgeloste kapitaal betaalt.

Kan ik een andere aflossingsmethode dan vaste maandelijkse aflossingen kiezen?

Momenteel biedt Keytrade Bank alleen een vaste maandelijkse aflossing aan, wat inhoudt dat je elke maand hetzelfde bedrag aflost. Meer informatie over de vaste maandelijkse aflossing vind je in het prospectus.

Wat voor zekerheden kan ik gebruiken om mijn hypothecair krediet te dekken?

Keytrade Bank stelt altijd een hypotheek voor, al dan niet in combinatie met een hypothecair mandaat. Momenteel zijn dit de enige waarborgen die Keytrade Bank kan accepteren bij een kredietaanvraag.

Hoelang duurt het proces om een krediet bij Keytrade Bank te bekomen?

Via deze link bekom je een overzicht hoelang het proces duurt om een krediet bij Keytrade Bank te bekomen.

De domiciliëring van het krediet heeft nog niet plaatsgevonden, wanneer zal deze plaatsvinden?

De eerste domiciliëring zal plaatsvinden de 1ste dag van de maand volgend op het ondertekenen van de kredietakte bij de notaris.

Welke documenten moet ik opsturen?

Welke documenten je aan Keytrade Bank moet bezorgen, hangt af van het type project, het gewest waarin het vastgoed is gelegen, jouw beroepsstatus enz. Op het aanvraagformulier kan je een lijst vinden met documenten die je aan Keytrade Bank moet bezorgen. Het aanvraagformulier zelf kan je in jouw persoonlijke omgeving vinden (als je nog geen klant van Keytrade Bank bent), of op jouw transactionele site (als je al klant van Keytrade Bank bent).

Raadpleeg hier de Gebruiksvoorwaarden van Immoweb Financial Services voor hypothecaire leningen.

Bereken hier je hypothecaire lening in enkele kliks.

Immoweb Financial Services S.A./N.V. RPM BE 0727.442.788 – FSMA 0727442788 - Gebruiksvoorwaarden - Privacybeleid