Door verder te gaan op onze website, aanvaard je het gebruik van cookies. Onze site maakt gebruik van cookies om jouw ervaring te verbeteren en te personaliseren.

OK - Lees meer


Goed om weten

Werken waarvoor geen vergunning nodig is in Vlaanderen

Niet alle bouwwerken hebben dezelfde impact op het landschap. Om de administratieve stappen voor werken ‘van minder belang’ te vergemakkelijken, stelt het Vlaams Gewest bepaalde akten en werken vrij van stedenbouwkundige vergunningen of je bent niet verplicht een beroep te doen op een architect.

De vergunningsaanvragen voor akten en werken van minder belang zijn identiek aan de klassieke vergunningsaanvragen, maar de procedures zijn minder zwaar en je ontvangt sneller een antwoord.

Belangrijke opmerking:

Artikel 4.2.5 van de Vlaamse Codex Ruimelijke Ordening staat gemeenten en provincies toe af te wijken van de voorschriften voor kleine vergunningen. Als ze dat nodig achten, kunnen ze voor de bovenstaande gevallen toch een stedenbouwkundige vergunning opleggen. Ze kunnen echter nooit vergunnings- of meldingsplichtige handelingen vrijstellen van de vergunnings- of meldingsplicht.

Een oprit, terras, zwembad, tennisbaan of siervijver aanleggen

De strikt noodzakelijke toegangen en opritten naar de woning zijn vrijgesteld van vergunning. Parkeerplaatsen in de voortuin vallen hier niet onder. Wel de toegang tot voordeur en garage. 

De aanleg van een niet–overdekte constructie (siervijver, terras, zwembad,…) is vrijgesteld van vergunning tot maximaal 80 vierkante meter per goed in zijtuin en achtertuin. Al bestaande niet overdekte constructies, zoals terrassen, siervijvers of zwembaden, moeten meegeteld worden bij de berekening van deze maximale oppervlakte. Strikt noodzakelijk toegangen en opritten worden niet meegeteld bij deze maximale oppervlakte. 

De vrijstelling geldt enkel voor constructies die: 

 

 • geen bouwvolume hebben,  
 • niet hoger dan 1,5 meter boven het maaiveld komen,  
 • 1 meter van de perceelsgrens verwijderd blijven,  
 • minder dan 30 meter van de woning verwijderd zijn,  
 • niet in een kwetsbaar gebied liggen,  
 • niet in een oeverzone, afgebakend in een bekkenbeheersplan of deelbekkenbeheersplan, of in de 5 meter brede strook langs de oever van een waterloop liggen. Deze informatie kan je bekomen bij de gemeentelijke diensten.

 

Is er een architect nodig?

Terras: nee, nooit.

Zwembad: nee, op voorwaarde dat: 

 • de oppervlakte kleiner is dan 150 m²;
 • het zwembad zich op minstens 2 m van de terreingrenzen en van elk bouwwerk bevindt.

Siervijver: nee.

Uitbreidingen: carport, bijkeuken, veranda

Voor de aanbouw van bijgebouwen aan de woning zoals een veranda, een carport tegen de zijgevel, een annex met bijkeuken of  een kleine gelijkvloerse uitbreiding wordt de vergunningsplicht onder voorwaarden vervangen door een meldingsplicht. 

Er geldt een maximum van 40 vierkante meter aangebouwde bijgebouwen per woning. De bestaande aangebouwde bijgebouwen, zoals veranda’s en bijkeukens moeten meegeteld worden bij de berekening van deze maximale oppervlakte.

De meldingsplicht geldt enkel voor aangebouwde bijgebouwen die

 

 • niet hoger zijn dan 4 meter, gemeten vanaf de grond
 • de functie van de woning en het aantal woongelegenheden niet wijzigen
 • in de zijtuin minstens 3 meter van de perceelsgrens blijven
 • in de achtertuin minstens 2 meter van de perceelsgrens blijven
 • tegen een aanpalend gebouw gebouwd, mogen ze tot op de perceelsgrens reiken, voor zover de bestaande scheidingsmuur niet gewijzigd wordt. De bouwdiepte van het bijgebouw mag de bouwdiepte van het aanpalend gebouw niet overschrijden.

 

Is er een architect nodig?

Veranda: nee, op voorwaarde dat: 

 

 • de oppervlakte kleiner is dan 30 m²;
 • de kroonlijst niet hoger is dan 3 m;
 • de totale hoogte van de veranda niet meer is dan 4,5 m.
Losstaande bijgebouwen: tuinhuis, garage ...

Er geldt onder voorwaarden een vrijstelling van vergunning voor het optrekken van vrijstaande bijgebouwen in de zij- en/of achtertuin. Het kan hier gaan over een tuinhuis, poolhouse, vrijstaande carport,vrijstaande garage, serre… 

Er geldt een maximum van 40 vierkante meter oppervlakte aan vrijstaande bijgebouwen per woning. Let op: ook reeds bestaande losstaande bijgebouwen worden hierbij gerekend. 

De vrijstelling geldt enkel als de losstaande bijgebouwen 

 

 • een hoogte van 3 meter niet overschrijden,  
 • maximaal 30 meter van de woning opgetrokken worden,  
 • in de zijtuin 3 meter van de perceelsgrens blijven,  
 • in de achtertuin 1 meter van de perceelsgrens blijven of tegen een bestaande scheidingsmuur op de perceelsgrens gebouwd worden zonder deze bestaande scheidingsmuur te wijzigen. 

 

De vrijstelling geldt niet als de losstaande bijgebouwen opgetrokken worden 

 

 • in ruimtelijk kwetsbaar gebied,  
 • in een oeverzone, afgebakend in een bekkenbeheersplan of deelbekkenbeheersplan Deze informatie kan je bekomen bij de gemeentelijke diensten,  
 • in de 5 meter brede strook langs waterlopen. 

 

Is er een architect nodig?

Garage: nee, op voorwaarde dat:

 • de oppervlakte kleiner is dan 30 m²;
 • de kroonlijst niet hoger is dan 3 m;
 • de totale hoogte van de garage niet meer is dan 4,5 m.
Omheining

In zij- en achtertuin kun je zonder vergunning een afsluiting plaatsen tot 2 meter hoog. In de voortuin mag de afsluiting niet hoger zijn dan 1 meter, tenzij ze open is (van draad of draadgaas). Dan is ook hier een hoogte van 2 meter vrijgesteld van vergunning. 

Let op: de vrijstelling geldt niet als 

 

 • de afsluiting verder dan 30 meter van de woning geplaatst wordt,  
 • de afsluiting geplaatst wordt in een oeverzone, afgebakend in een bekkenbeheersplan of deelbekkenbeheersplan of in de 5 meter brede strook langs waterlopen. Deze informatie kan je bekomen bij de gemeentelijke diensten. 

 

Let op: deze vrijstelligen gelden niet in ruimtelijk kwetsbare gebieden, in oeverzones en beschermde landschappen.

 

Is er een architect nodig?

Nee, nooit.

Zonnepanelen

Is er een stedenbouwkundige vergunning nodig?

Voor thermische of fotovoltaïsche zonnepanelen op daken van gebouwen is geen stedenbouwkundige vergunning nodig. Deze vrijstelling geldt niet:

 

 • voor beschermde monumenten
 • voor gebouwen opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed
 • voor gebouwen gelegen in beschermde landschappen en dorpszichten
 • Voor het plaatsen van zonnepanelen op daken van gebouwen die vallen onder speciale voorschriften van verkavelingsvergunningen, bpa’s of ruimtelijke uitvoeringsplannen, kun je en stedenbouwkundige vergunning krijgen via een afwijking op de verkavelingsvergunning of de voorschriften van het plan.

Is er een architect nodig?

Nee, nooit.

Meer info

Meer hierover lees je in het artikel 'Voor kleinere werken geen bouwvergunning meer nodig'.

Nuttige Adressen:

 

Bron: www.ruimtelijkeordening.be

 

 

 

 En jij, wat denk jij ervan?