Cookies zorgen ervoor dat onze diensten optimaal gebruikt kunnen worden. Wanneer je onze diensten gebruikt, aanvaard je automatisch het gebruik van cookies.

OK - Lees meer


Dossier

Bouwprijzen

Richtprijzen van de woningbouw

 © 

Bouwen of renoveren kost veel geld. Je moet de prijsoffertes die je van de diverse bouwondernemingen krijgt dan ook grondig analyseren. Daarbij kunnen deze richtprijzen je zeker helpen. Opgelet, de uitvoering van de werken is wél inbegrepen, de btw niet.

De eenheidsprijzen voor werken in de woningbouw die je in dit dossier vindt, zijn gebaseerd op effectieve en recente offertes van aannemers. Deze worden aan ons magazine beter bouwen & verbouwen op regelmatige basis bezorgd door onze medewerkers, architecten, lezers en anderen vanuit het hele land.

Als je een prijsofferte zou ontvangen die afwijkt van de in onze tabel vermelde eenheidsprijzen, verzoeken wij je ons deze door te geven zodat wij ze in onze berekening kunnen integreren.

Deze richtprijzen worden, waar nodig, maandelijks aangepast. 

Gebruiksaanwijzing

Onze richtprijzen geven voor elke post een prijzenmarge, levering en plaatsing in normale omstandigheden (en alle daartoe benodigde materiaal) inbegrepen; btw niet inbegrepen.

De opgegeven prijzen moeten met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Het gaat hier namelijk om gemiddelde en dus niet om absolute waarden, die moeten aangepast worden in functie van de verschillen die zich op de markt van de materialen en arbeidskosten kunnen voordoen. Ook moet zeker rekening gehouden worden met de specifieke omstandigheden van iedere werf.

Werken in een stad bijvoorbeeld brengen veel meer problemen en kosten met zich mee, zoals: moeilijk bereikbaar voor aanvoer van de materialen, geen plaats voor stockage, stoepen die moeten gehuurd worden van de gemeente enzovoort. De prijzen kunnen daar dan ook makkelijk 15 tot 20% hoger liggen.

De prijzen in de eerste kolom hebben betrekking op een makkelijk toegankelijke bouwplaats die zich relatief dicht bij het bedrijf dat de werken toegewezen kreeg bevindt; op een standaarduitvoering zonder echte moeilijkheden en waarvoor geen speciaal materieel nodig is.

De prijzen in de tweede kolom gelden dan weer voor een verderaf gelegen plaats, een oneffen terrein, een bouwplaats waar moeilijk kan gewerkt worden of die bemoeilijkt wordt door bijzondere details, met materialen van eerste keuze of luxueuze uitvoeringen.

Hou er rekening mee dat de prijs van één afzonderlijke post allicht kan betwist worden, maar dat de globale cijfers in het kader van een prijsofferte voor een bouwwerk, een behoorlijk correcte weergave zijn van de tegenwoordig toegepaste prijzen.

De eenheidsprijzen voor renovatie liggen 20% en (veel) meer hoger.

‘Meetmethode voor hoeveelheden’

Heel wat aannemers en zelfs enkele architecten zijn er niet van op de hoogte dat er voor het correct berekenen van de hoeveelheden van de uit te voeren bouwwerken een Belgische Norm bestaat.

Vooral voegers en plakkers durven er nog al eens ‘een slag naar slaan’ en beslissen eenzijdig dat zij ‘vol meten’ en dus geen openingen aftrekken. Als je weet dat de oppervlakte van het buitenschrijnwerk gemakkelijk 30 tot 40 m² kan bedragen, begrijp je dat dat jouw prijs zeker zal beïnvloeden.

Anderzijds is er ook een aantal aannemers van metselwerken die je een prijs opmaken voor ‘gemengd metselwerk’. Onder deze post geven zij je een eenheidsprijs per vierkante meter voor de volledige buitenmuur: gevelsteen, isolatie en dragende muur tesamen! Voor hen gemakkelijk om te rekenen, maar voor jou onmogelijk te controleren. 


En jij, wat denk jij ervan?