Door verder te gaan op onze website, aanvaard je het gebruik van cookies. Onze site maakt gebruik van cookies om jouw ervaring te verbeteren en te personaliseren.

OK - Lees meer


Artikel van het dossier : Immowebgids: hoe je woning verhuren in 7 stappen?

Praktisch advies

3, 6, 9 jaar … alles over de duurtijd van huurovereenkomsten

Je denkt alles te weten over de duur van huurovereenkomsten als je spontaan de cijfers 3-6-9 op een rijtje kan zetten? Vergeet deze oude regel: er zijn sinds enkele jaren overeenkomsten van korte of van lange duur. En zij worden met strikte regels omschreven, ook al bestaat een driejaarlijkse huur ook nog steeds. Onze uitleg.

 

Indien je geen zin hebt om de volledige huurwetgeving te bestuderen, geven wij hieronder wat je zeker moet onthouden betreffende de verschillende duurtijden (lange of korte duur) evenals over de manier van de hernieuwing van een contract … of de beëindiging ervan na overlijden.

 

 

Een huurovereenkomst van korte duur

 

Als de overeenkomst een duur heeft van drie jaar of minder, dan spreken we van een overeenkomst van korte duur.

 

Noch de eigenaar, noch de huurder mogen hieraan een vervroegd einde maken als deze mogelijkheid niet uitdrukkelijk is voorzien in het contract of als de beide partijen hierover akkoord gaan. Als er een akkoord is, dan moet dit schriftelijk vastgelegd worden in de huurovereenkomst.Een huurovereenkomst van lange duur (9 jaar)

 

Een overeenkomst van meer dan 3 jaar valt onder de categorie ‘lange duur’ en wordt automatisch beschouwd als een overeenkomst van 9 jaar (gelijkaardig aan mondelinge overeenkomsten), zelfs als ze voor drie en een half jaar, 4, 6 jaar … of zelfs levenslang (die afloopt bij het overlijden van de huurder) is afgesloten.

 

Op dezelfde manier wordt een overeenkomst die stilzwijgend wordt verlengd (omdat de huurder in het pand is gebleven na het verlopen van de overeenkomst en zonder dat de eigenaar zich hiertegen heeft verzet), beschouwd als een huurovereenkomst van 9 jaar.

 

De rechten van de huurder


Als je te maken hebt met een overeenkomst van 9 jaar (of als dusdanig beschouwd vanuit juridisch standpunt), mag de huurder op elk moment een einde maken aan deze huur mits een vooropzeg van 3 maanden.

 

Als de huurder deze vooropzeg doet in de loop van het eerste jaar van de overeenkomst, zal hij in elk geval een schadevergoeding van 3 maanden huur verschuldigd zijn aan de eigenaar. Als dit gebeurt in het tweede jaar, verlaagt de vergoeding tot 2 maanden, en als dit gebeurt in het derde jaar wordt dit 1 maand. Later is geen enkele vergoeding meer verschuldigd.

 

Let echter op, als de overeenkomst niet geregistreerd is, dan kan de huurder op elk moment zonder vooropzeg of schadevergoeding vertrekken.

 

De rechten van de eigenaar


Van zijn kant zal de eigenaar het einde van de periode van 9 jaar moeten afwachten om zelf van huurder te kunnen veranderen, mits een vooropzeg van 6 maanden. Let wel op, als hij de opzeg niet op tijd heeft betekend, dan wordt de overeenkomst aan dezelfde voorwaarden voor drie jaar verder gezet!

 

Op het einde van elke driejaarlijkse periode en mits een vooropzeg van 6 maanden, mag de eigenaar evenwel het contract opzeggen zonder enige verantwoording verschuldigd te zijn.

 

Er zijn nog 2 andere mogelijkheden om een einde te stellen aan een contract door de eigenaar: zelf het pand zelf betrekken (onder bepaalde voorwaarden) en werken uitvoeren (ook onder bepaalde voorwaarden). Meer daarover in het artikel hieronder.Hoe een overeenkomst hernieuwen?

 

Op de vervaldatum van een huurovereenkomst is de eigenaar niet volledig vrij.

 

Dit is toegelaten

  • Twee opeenvolgende contracten van korte duur afsluiten met dezelfde huurder zolang de totale duurtijd maximaal drie jaar bedraagt (1+1, 2+1, enz.).
  • Een overeenkomst van 9 jaar en daarna één van 3 jaar met dezelfde huurder (9+3).
  • De huur voor 6 jaar laten verder lopen op het einde van een 3-jarige overeenkomst, zonder het contract te wijzigen.

 

Dit is niet toegelaten

  • Meerdere overeenkomsten van 3 jaar na elkaar met dezelfde huurder (3+3+3 …) afsluiten, omdat deze hierdoor het recht verliest om te vertrekken mits eenvoudige vooropzeg van 3 maanden.
  • Op het einde van een overeenkomst van 3 jaar de huur verder zetten met aanpassing van de voorwaarden van de lopende overeenkomst.


In geval van overlijden …

En wat als de huurder overlijdt? In deze droeve situatie blijft de overeenkomst doorlopen en gaan alle verplichtingen van de overeenkomst (betaling van huur, vooropzegperiode, enz.) over op de erfgenamen.Heeft de looptijd van huurovereenkomsten geen geheimen meer voor jou?

 

Nu je alle antwoorden gekregen hebt op essentiële vragen die men zich kan stellen over de looptijd van huurovereenkomsten, wil je misschien ook nog het volgende weten:

 

 

Al deze artikels maken deel uit van het dossier ‘GIDS Immoweb: Hoe je eigendom verhuren in 7 stappen?’

 

Ga onmiddellijk naar de volgende stap in dit dossier: Verzekeringen: hoe je slim in te dekken eens je woning te huur is gesteld? 

 

***En jij, wat denk jij ervan?