Door verder te gaan op onze website, aanvaard je het gebruik van cookies. Onze site maakt gebruik van cookies om jouw ervaring te verbeteren en te personaliseren.

OK - Lees meer


Artikel van het dossier : Immowebgids: hoe je woning verhuren in 7 stappen?

Praktisch advies

Alles over de huurwaarborg

Om de kosten van mogelijke schade die door de huurder veroorzaakt wordt te dekken, heeft de eigenaar het recht om hem een huurwaarborg te vragen. Waarvoor dient deze precies? Hoe stel je hem samen? In welke gevallen laat je hem in werking latn treden? Antwoorden en goede raad.

 

De wet legt niet op dat er een huurwaarborg moet gesteld worden. Dit is geen verplichting maar een recht dat aan de eigenaar toegekend wordt en die in dat geval ook uitdrukkelijk in de huurovereenkomst moet voorzien zijn. Het bedrag dat hiervoor door de huurder geblokkeerd wordt, wordt bepaald door een aantal regels, beschreven in de Huurwetgeving.


Hoe de huurwaarborg samenstellen? Voor welk bedrag? En onder welke voorwaarden kan ervan gebruik gemaakt worden? Wat gebeurt er aan het einde van de huurperiode? Wat is een ‘normale slijtage’? Mag ik gebruik maken van de waarborg wanneer mijn huurder de huur niet betaalt? Immoweb legt je het abc van de huurwaarborg uit …

 

 

Hoe een huurwaarborg samenstellen en voor welk bedrag?

 

De wet voorziet drie mogelijkheden om de waarborg te stellen: de waarborg wordt gestort op een specifieke rekening, een bankwaarborg en een waarborg type ‘OCMW’.

 

1. De waarborg wordt gestort op een specifieke rekening


De waarborg, gestort op een rekening op naam van de huurder, moet bij een financiële instelling gesteld worden en er geblokkeerd blijven totdat hij in onderling akkoord vrijgegeven wordt bij het einde van de huurovereenkomst.

 

Het bedrag bedraagt maximaal de tegenwaarde van twee maanden huur.

 

Wanneer de verhuurder ‘vergeet’ om deze som geld op een geblokkeerde rekening te plaatsen op naam van de huurder, dan dient hijzelf de interesten te betalen ter waarde van de gemiddelde interestvoet op de markt.

 

Wanneer hij dit niet doet, zelfs na een ingebrekestelling van de huurder, is hij deze laatste de wettelijke interestvoet verschuldigd op het bedrag van de waarborg.

 

2. De bankwaarborg


Dit is voor de huurder de meest soepele vorm van waarborg, omdat deze via deze formule, geleidelijk aan de waarborg kan samenstellen, met vaste maandelijkse betalingen en in maximaal 3 jaar.

 

Het is dus de financiële instelling die de waarborg biedt in afwachting van zijn terugbetaling en dit gratis en zelfs indien de huurder insolvabel blijkt te zijn. Eenmaal de waarborg samengesteld, brengt deze interest op. De huurder dient als tegenprestatie zijn beroepsinkomen of vervangingsinkomen te laten storten bij deze financiële instelling.

In dit geval mag de huurwaarborg drie maanden huur niet overstijgen.

 

3. De waarborg van het OCMW


Tot slot is het ook mogelijk een waarborg samen te stellen door bemiddeling van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) dat zich dan garant stelt voor de huurwaarborg.

 

4. En in cash geld?


Vele eigenaars eisen (of aanvaarden) een waarborg in cash geld. Deze vorm van waarborg wordt niet erkend door de Huurwet en dient beschouwd te worden als een eenvoudige schuldbekentenis. Dit type van waarborg mag in geen geval geëist worden van de huurder.

 

 

Wat gebeurt er op het einde van de huurperiode?

 

De enige manier waarop de waarborgsom kan vrijgemaakt worden is een geschreven akkoord tussen de huurder en de verhuurder op het einde van de huurperiode (een specifieke brief of formulier geleverd door de bank voor deze toepassing). Of eventueel een rechtelijke uitspraak.

 

Voor wat betreft de opgebouwde interesten, deze worden uiteraard doorgestort aan de huurder.

 

Met andere woorden, een gedetailleerde plaatsbeschrijving ( LINK naar dit artikel) bij het begin van de huurperiode is essentieel. Het is dit document dat de partijen op één lijn zal zetten voor wat betreft de schade die tijdens de huur veroorzaakt werd, ofwel dient dit door een rechter te gebeuren bij gebrek aan een akkoord.

Indien geen plaatsbeschrijving werd opgesteld, kan de huurder weigeren om de schade te vergoeden, tenzij hij hiertoe gedwongen wordt door een rechter.

 

 

Wat is ‘normale slijtage’?

 

De huurder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor alle kwalen die de woning kunnen treffen. Zo wordt een uitrafelend tapijt of afschilferende verf als normale sleet beschouwd, die ten laste van de eigenaar blijft. Daarentegen zijn de schrijfsels van kinderen op een net geschilderde muur een gevolg van slordigheid van de huurder.

 Kan ik uit de waarborg putten als mijn huurder mij nog huur verschuldigd is?

 

Absoluut niet. Alleen een waarborg gesteld door het OCMW of een gerechtelijke uitspraak kunnen dit gebruik eventueel toestaan.

 

 

Heeft de huurwaarborg geen geheimen meer voor jou?

 

Nu je alle antwoorden hebt gekregen op essentiële vragen die je je mogelijk stelde over de huurwaarborg, wil je misschien het volgende weten:

 

 

Al deze artikels maken deel uit van het dossier Immoweb Gids: Hoe je eigendom verhuren in 7 stappen? ( LINK)

 

Ga onmiddellijk naar de volgende stap van dit dossier: Aan wie vertrouw je de opdracht om je woning te verhuren toe? 

***En jij, wat denk jij ervan?