Door verder te gaan op onze website, aanvaard je het gebruik van cookies. Onze site maakt gebruik van cookies om jouw ervaring te verbeteren en te personaliseren.

OK - Lees meer


Artikel van het dossier : Immowebgids: hoe je woning verhuren in 7 stappen?

Praktisch advies

Eigenaar: hoe los je betwistingen met je huurders op?

Het beste is natuurlijk om een goede verstandhouding met je huurders te bewaren. Spijtig genoeg is dit niet altijd mogelijk. En soms gaan de zaken van kwaad naar erger … Hoe stapsgewijze reageren om van je huurder te bekomen dat deze zijn verplichtingen nakomt? Immoweb organiseert je (gefaseerde) ‘tegenaanval’.

 

Een huurder aannemen betekent samen een eind weegs gaan met iemand die je nog niet kent en dit dikwijls voor meerdere jaren. Je zal dan ook een vertrouwensrelatie moeten opbouwen in beider voordeel.

 

 

Maak duidelijk dat jij een verantwoordelijk en begripvol eigenaar bent

 

De beste manier om dit te bereiken, is je rechten en plichten kennen. En er je ook aan te houden.

 

Dit moet niet noodzakelijkerwijs letterlijk zijn: niets belet je om begrip te tonen, bijvoorbeeld als je huurder tijdelijke problemen heeft en je weet dat hij te goeder trouw is.

 

Probeer je ook in zijn plaats te stellen: je zou het, bijvoorbeeld, ook niet op prijs stellen om drie dagen in de ijzige winterkou te blijven zitten omdat de verwarmingsketel stuk is en er niemand komt opdagen om deze te herstellen?Spreek met elkaar

 

Maar als het te veel is, dan is het ook te veel. Je bent ook niet de conciërge van het gebouw, noch de bankier van je huurder …

 

De huur is nog altijd niet toegekomen ondanks de mooie woorden van je huurder? Hij betwist de lasten? Hij wil vertrekken zonder vooropzeg? Hij belt je voor de kleinste bagatel? Maak een afspraak met hem en leg hem op een beleefde manier uit waar de grenzen zijn. Neem eens poolshoogte bij de buren op dezelfde verdieping: zijn de klachten van je huurder gerechtvaardigd of niet?Ga naar een hogere versnellin

Niets helpt? Dan zal je moeten overwegen om van tactiek te veranderen. Om je vastberadenheid te tonen, maak je gebruik van aangetekende brieven. Dit geeft traceerbare sporen van je waarschuwing en zet de eerste bakens uit voor een juridische procedure langs een ingebrekestelling.

Indien nodig en als datgene wat op het spel staat voldoende belangrijk is, doe dan beroep op de diensten van een advocaat. Negen op de tien conflicten kunnen op deze manier beëindigd worden, uit angst om een vruchteloze en dure strijd voor de rechtbanken, of voor een dagvaarding door een deurwaarder.De verzoening

 

Als een betwisting blijft bestaan, kan je steeds een beroep doen op de vrederechter. Deze vrederechter (er is er één per gerechtelijk kanton) heeft een rechterlijke functie maar speelt ook een bemiddelde rol.

 

De eerste stap, die zelfs eenvoudig en gratis is en waarvoor je geen beroep moet doen op een advocaat, bestaat erin om je te richten (desnoods zelfs mondeling) tot de griffier van het vredegerecht van het kanton waar de woning die je verhuurt zich bevindt. Dit is de verzoeningsprocedure.

 

De verhuurder en de huurder worden vervolgens met een eenvoudig schrijven van de rechtbank uitgenodigd om te verschijnen in een poging om tot een akkoord te komen.

 

Indien de verzoening geslaagd is, dan heeft het hieruit volgende akkoord dezelfde waarde als een gerechtelijke uitspraak.

 

Met andere woorden, wanneer je huurder deze afspraak niet nakomt, dan mag je aan een deurwaarder vragen om hem te dwingen om zich daarnaar te schikken.De gerechtelijke procedure

 

Zelfs de poging tot verzoening loopt op niets uit en alles lijkt geblokkeerd? In dat geval moet je naar de zwaardere middelen grijpen …. Stel zelf (of beter nog: laat je hiervoor bijstaan) een verzoekschrift op, dat je neerlegt bij de griffier van het vredegerecht samen met de betaling van een bedrag van 35 euro. Om geldig te zijn, moet dit verzoekschrift verplichtend het volgende bevatten:

 

  • De datum
  • De volledige identiteit van de verzoeker
  • Idem voor de verdediging
  • De beschikkingen van de overeenkomst en van het Burgerlijk Wetboek die het verzoek staven
  • De handtekening van de verzoeker of zijn advocaat
  • Een recent bewijs van domicilie van de tegenpartij (af te leveren door de gemeentediensten waar deze gedomicilieerd is)


Klaar om een betwisting met je huurders op te lossen?

 

Na dit artikel zou je normaal gezien klaar moeten zijn om een betwisting met je huurders op te lossen. In het tegenovergestelde geval, laat je dan bijstaan door, bijvoorbeeld, een advocaat.

 

Dit artikel maakt deel uit van het dossier ‘Immoweb GIDS: Hoe je woning verhuren in 7 stappen?’

 

***En jij, wat denk jij ervan?