Door verder te gaan op onze website, aanvaard je het gebruik van cookies. Onze site maakt gebruik van cookies om jouw ervaring te verbeteren en te personaliseren.

OK - Lees meer


Artikel van het dossier : Immowebgids: hoe je woning verhuren in 7 stappen?

Praktisch advies

Hoe werkt de huurindexering?

De huuropbrengst en lasten determineren is één zaak, je moet ook denken aan de indexering van de huur … En aan de herziening van de voorschotten voor de lasten. Wanneer en hoe? Immoweb leidt je.

 

De huurprijs, eenmaal voorgesteld door de eigenaar en aanvaard door de huurder ( LINK artikel hoe de huurprijs vaststellen), kan de huurprijs gedurende de volledige duur van de huurovereenkomst niet meer eenzijdig door de eigenaar aangepast worden, hoewel een aanpassing van de huurprijs altijd mag voorgesteld worden in de periode tussen de 9de en 6de maand voorafgaand aan het einde van elke 3-jaarlijkse periode.

 

In tegenstelling met het voorgaande, mag de huurprijs ‘geïndexeerd’ worden. De indexering van de huurprijs, die door de wetgeving is omschreven, laat toe om deze jaarlijks aan te passen aan de stijging van de levensduurte. Een eigenaar ziet zijn inkomen dan ook niet ‘wegsmelten’ in de loop der jaren.

 

Maar hoe moet de eigenaar in de praktijk handelen om de huurprijs te indexeren? Wanneer? En vooral, hoe?

 

Wanneer de huurprijs indexeren?

 

De indexering van de huurprijs is geen automatisme: de eigenaar moet deze schriftelijk betekenen aan zijn huurder op de verjaardatum van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst, dit wil zeggen de datum dat de huurder werkelijk ingetrokken is in het gehuurde goed.

Wanneer de eigenaar vergeten is om de indexeringop die datum aan te vragen, dan beschikt hij nog over drie maanden om dit te doen en dit met terugwerkende kracht voor de bedragen die nog niet werden opgeëist. Later dan deze drie maanden, kan hij maximaal drie maanden ‘aangepaste huur’ terugvorderen.

 

Hoe deze indexering berekenen?

 

Om de indexering te berekenen, dien je over de tabellen van de gezondheidsindex te beschikken (op deze site vind je een LINK naar, bijvoorbeeld, http://www.pim.be/pimfichier/indexloyer.html). In deze tabellen zie je in één oogopslag de evolutie van de prijzen in de periode van de 12 maanden die jou interesseren. Door de index van de maand die de verjaardag van de huurovereenkomst voorafgaat te delen door de index van de maand die de ondertekening van het contract voorafging, bekom je een coëfficiënt. Deze dien je met de basishuur te vermenigvuldigen om de nieuwe huurprijs te bekomen.

 

Het is deze index van de maand voorafgaand aan de verjaardag die als scharnier voor elk van de volgende jaren zal dienen.

 

Te ingewikkeld? Daarom een voorbeeld!

 

Op 15 januari 2010 onderteken je een huurovereenkomst met als intrededatum 1 februari 2010. De huur bedraagt 700 euro.

 

Op 1 februari 2011, mag je aan je huurder betekenen dat er een nieuwe huurprijs van kracht is, namelijk 700 euro x index van de maand januari 2011 (114,38)/index van december 2009 (110,96) = 700 euro x 1,0308 = 721,58 euro.

 

Op 1 februari 2012 kan je opnieuw de huur indexeren door de index van januari 2012 te delen door deze van december 2009 en te vermenigvuldigen met de basishuur (700 euro). En zo verder …


Aanpassen van de voorschotten

 

Zelfs indien deze meestal gelijktijdig betaald worden, moet de huurprijs duidelijk afgezonderd worden van de lasten, die de werkingskosten van het pand dekken en die uiteindelijk nooit in de zakken van de eigenaar terechtkomen, zelfs indien deze laatste ze voorschiet. Hoe kan je deze lasten aanpassen? Er zijn 2 mogelijkheden

 

  • Indien de lasten hoger blijken te zijn dan de gestorte en ontvangen voorschotten, dan heeft de eigenaar in de loop van het verlopen jaar bankier gespeeld door de facturen tijdig te betalen zonder echter voldoende financiële middelen hiervoor van de huurder te ontvangen. Deze laatste zal dan ook het verschil moeten bijpassen. En de eigenaar zal hem voorstellen om de maandelijkse voorschotten te verhogen met het oog op een nauwer aansluiten van de voorschotten aan de reële kosten in het komende jaar.

  • Indien de lasten lager blijken te zijn dan de voorschotten, dan dient de eigenaar het batig saldo aan de huurder terug te betalen en eventueel met een verlaging van de voorschotten in te stemmen. In de praktijk is dit echter zelden het geval aangezien de verhoging van de prijzen (stookolie, water, enz.) de lasten meestal jaar na jaar de hoogte induwen.

Heb je alles begrepen over de huurprijs en de indexering?

 

Je kent nu de werking van de indexeringvan de huurprijs. En je weet nu ook hoe de voorschotten voor de kosten en lasten kunnen aangepast worden. Maar misschien vraag je jou nog het volgende af:

 

 

Dit artikel maakt deel uit van het dossier ‘GIDS Immoweb: Hoe je eigendom verhuren in 7 stappen?’ 

 

Ga onmiddellijk naar de volgende stap van dit dossier: Aan wie vertrouw je de opdracht om je woning te verhuren toe? 

***En jij, wat denk jij ervan?