Door verder te gaan op onze website, aanvaard je het gebruik van cookies. Onze site maakt gebruik van cookies om jouw ervaring te verbeteren en te personaliseren.

OK - Lees meer


Artikel van het dossier : Immowebgids: hoe je woning verhuren in 7 stappen?

Praktisch advies

Huurder / verhuurder: wie doet wat en wie betaalt wat?

Allerlei kosten en verplichtingen kunnen voortvloeien uit het gebruik van een woning. Wie onderhoudt wat en wie betaalt wat, huurder of verhuurder? Immoweb maakt een overzicht van de grote principes en verduidelijkt ze met een aantal voorbeelden.

 

 

Om kort te zijn, de eigenaar is verantwoordelijk voor alles wat betreft de structurele werken en het ‘grote onderhoud’ gerelateerd aan de instandhouding van het gebouw. Van zijn kant is de huurder gehouden aan het dagelijks onderhoud van het pand als ‘goede huisvader’ en moet hij zorgen voor enkele kleinere werken.De verplichtingen van de eigenaar

 

Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de eigenaar volgende elementen te zijnen laste dient te nemen:

 

 • De grote herstellingen: daken, gevel, structuur van het gebouw, vervanging van ramen, herstelling van lift en gemene delen, maar ook van alle uitwendige delen van het verhuurde gebouw: balkon, terras, …

 • De belangrijke onderhoudswerken: aanpassingen van een niet-conforme elektrische installatie, vervanging van gebroken dakpannen, herstellen van goten, …

 • De herstellingen omwille van schade door ouderdom, normale slijtage of overmacht: herstellingen van lekkages omwille van de ouderdom, onderhoud van gasleidingen, onderhoud van een regenwaterput, ruimen van septische putten, vervangen van een versleten kraan, …


De verplichtingen van de huurder

 

Van zijn kant moet de huurder het gebouw beheren als een goede huisvader, dit wil zeggen dat hij het moet schoonmaken, onderhouden en dat hij instaat voor kleine herstellingen die voortvloeien uit het dagelijks gebruik maar ook dat hij de schade zal herstellen die door zijn schuld of verwaarlozing is ontstaan.

 

Enkele voorbeelden: een afgesprongen stuk email uit de badkuip, een verstopte gootsteen, de krabbels van de kinderen op de muur, een gebroken ruit, de dichting van een lekkende kraan, het schoonhouden van goten en verwijderen van de aanwezige bladeren, het ontkalken van een boiler, het vegen van de schoorsteen, de vervanging van elektrische zekeringen en schakelaars, het schoonmaken van muren en plafonds, het reinigen van kelders op het einde van de huurceel, het vernietigen van kakkerlakken of ander ongedierte (behalve, in betreffend geval, als deze schadelijke insecten vastgesteld zijn in de plaatsbeschrijving vóór het overhandigen van de sleutels of in de loop van de eerste maand huur – wat schriftelijk moet worden bevestigd) …

 

Tot slot heeft de huurder de verplichting om de eigenaar te verwittigen in geval van problemen. Bijvoorbeeld als een dakgoot dreigt neer te storten of als er vochtproblemen in het gebouw ontstaan. Als hij dit niet doet, wordt hij verantwoordelijk gesteld voor de schade die hieruit voortvloeit.Verdeling van de lasten

 

Vanuit een zuiver financieel standpunt, zal de huurder via de maandelijkse voorschotten en in afwachting van de eventuele jaarlijkse afrekening op basis van de werkelijke kosten instaan voor alle courante kosten die aan de bewoning zijn verbonden, te weten:

 

 • Kosten van verwarming
 • Het verbruik van water
 • Het verbruik van elektriciteit
 • De aansluiting op kabel, telefoon en internet
 • Het onderhoud van de lift
 • De gemeenschappelijke lasten van het gebouw (verwarming, water, elektriciteit)
 • Zijn brandverzekering

 

Van zijn kant zal de eigenaar natuurlijk volgende kosten te zijnen laste nemen:

 

 • De grote herstellingen
 • De voorschotten voor het reservefonds (van de mede-eigendom)
 • De voorschotten van de werkingskosten (van de mede-eigendom)
 • De verzekering van het gebouw

 

In geen enkel geval, mogen de onroerende voorheffing verbonden aan het verhuurde goed noch de commissies of kosten van een vastgoedmakelaar ten laste van de huurder gelegd worden. Dit wordt uitdrukkelijk door de wet verboden.

 

De beheerskosten (syndicus) zijn daarentegen hetzij ten laste van de eigenaar, hetzij ten laste van de huurder en dit volgens de bepalingen van de huurovereenkomst ( LINK naar het artikel huurovereenkomst).Weet je nu wie er wat zal betalen?

 

Je ziet het: weten wie, huurder of eigenaar, wat dient te betalen, zowel aangaande de werken als het onderhoud, is niet zo gecompliceerd als het lijkt. Daarnaast is het best om ook het volgende te weten:

 

 

Al deze artikels maken deel uit van het dossier ‘Immoweb GIDS: Hoe je eigendom verhuren in 7 stappen?’

 

***En jij, wat denk jij ervan?