Door verder te gaan op onze website, aanvaard je het gebruik van cookies. Onze site maakt gebruik van cookies om jouw ervaring te verbeteren en te personaliseren.

OK - Lees meer


Artikel van het dossier : Immowebgids: hoe je woning verhuren in 7 stappen?

Praktisch advies

Maak goede afspraken, onderteken en laat de huurovereenkomst registreren

Je hebt de ideale huurder gevonden? Je dient enkel nog de huurovereenkomst te ondertekenen die jullie beide zal binden. Vergeet echter niet om eerst een plaatsbeschrijving op te stellen en vervolgens de overeenkomst te registreren. Beide partijen hebben hier belang bij.


 

De huurovereenkomst is de beste manier om beide partijen, dus zowel de huurder als de eigenaar, te beschermen. Om een solide overeenkomst te hebben, stel je best een goede plaatsbeschrijving (huurstaat) op vooraleer het contract te ondertekenen en te laten registreren.De plaatsbeschrijving (huurstaat)

 

1. Waarvoor dient een plaatsbeschrijving?

 

De opstelling van een plaatsbeschrijving dient om iedere betwisting te voorkomen bij het vertrek van je huurder en, in voorkomend geval, de gedeeltelijke of volledige vrijgave te bekomen van de huurwaarborg. Dit document, gedateerd en ondertekend in twee exemplaren, zal bij de huurovereenkomst gevoegd worden en er integraal deel van uitmaken.

 

2. Hoe wordt een goede plaatsbeschrijving opgesteld?

 

Indien je geen beroep doet op een makelaar, loop dan één voor één door alle vertrekken van je woning samen met de toekomstige huurder en beschrijf de huidige toestand en de eventuele tekortkomingen. Anders gezegd, stel je niet tevreden met de laconieke vermelding "Het pand wordt in goede toestand aan de huurder overgemaakt".

Enkele aanbevelingen:

 

 • Wees zo nauwkeurig mogelijk, en vergeet de werking van de huishoudtoestellen niet te vermelden, noch de toestand en het uitzicht van muren, vloeren, ramen, …
 • Neem foto’s om bij de plaatsbeschrijving te voegen.
 • In de mate van het mogelijke, raam de kostprijs van de mogelijke beschadigingen, of refereer naar controleerbare prijzen zoals de catalogus van je keukenleverancier.

 

Deze taak is misschien wat omslachtig … de eerste keer. Maar bij iedere nieuwe huurder zal het volstaan om deze plaatsbeschrijving te actualiseren.


Wat moet er in de overeenkomst staan?

 

Indien je niet handelt volgens een type huurcontract, voorziet de wet dat je tenminste de volgende elementen vermeldt:

 

 • Identiteit en adresgegevens van de contractanten: voor de koppels moeten de beide identiteiten vermeld worden,
 • Adres van het pand en beschrijving,
 • : iedere overeenkomst wordt standaard voor 9 jaar afgesloten indien er geen andere termijn vermeld wordt of indien de overeenkomst voor een periode van 3 tot 9 jaar afgesloten wordt,
 • , rekeningnummer van de eigenaar en datum waarop de huur moet betaald worden,
 • Indexering: ze moet in de overeenkomst voorzien zijn om te kunnen toegepast worden. Dit gebeurt één maal per jaar, volgens de wettelijke bepalingen.
 • De lasten ( LINK naar artikel): abonnementen voor elektriciteit, gas, water, …
 • De gemeenschappelijke lasten van het gebouw en de wijze van betaling (provisie of forfait),
 • Huurwaarborg: deze moet in de overeenkomst vermeld worden om opeisbaar te zijn. Deze modaliteiten moeten beschreven worden,
 • Plaatsbeschrijving: de wijze waarop deze zal uitgevoerd worden (door een expert of door beide partijen),
 • Verzekeringen en verantwoordelijkheden: de eigenaar kan eisen dat de huurder een verzekering afsluit voor zijn huurrisico,
 • Wijzigingen aan het pand: dit is verboden behalve met de toestemming van de eigenaar,
 • Bestemming van het pand: als hoofdverblijfplaats,
 • Bekendmaking en bezoeken: modaliteiten voor de bezoeken die de vertrekkende huurder moet toestaan om het pand opnieuw te huur te stellen. Gewoonlijk 2 maal per week gedurende 3 uur,
 • Handtekening van de partijen met de vermelding ‘Gelezen en goedgekeurd’.

 

De huurovereenkomst moet in minstens twee exemplaren ondertekend worden: een voor jezelf en een voor de huurder. Een derde exemplaar zal nodig zijn indien je de overeenkomst per post laat registreren.ÂEn jij, wat denk jij ervan?