Door verder te gaan op onze website, aanvaard je het gebruik van cookies. Onze site maakt gebruik van cookies om jouw ervaring te verbeteren en te personaliseren.

OK - Lees meer


Artikel van het dossier : Immowebgids: hoe je woning verhuren in 7 stappen?

Praktisch advies

Wat zijn je rechten en plichten als je je woning te huur zet?

Je eigendom te huur zetten, houdt een aantal rechten in (zoals huurinkomsten, huurderswaarborg, enz.), maar ook een aantal plichten, die gaan van de verplichting om de deugdelijkheid van de woonst in stand te houden tot het registreren van de huurovereenkomst. Immoweb maakte voor jou een overzicht.

 

Wanneer je je vastgoed te huur zet, neem je een aantal verantwoordelijkheden, meestal wettelijk bepaald. Daartegenover staat dat je recht hebt op een correcte vergoeding voor het ter beschikking stellen van je vastgoed.

 

Maar het is algemeen geweten dat in België de heffingen op vastgoed eerder ‘licht’ zijn, daar waar de wetgeving op de verhuring ruimschoots in het voordeel is van de huurder – een gevolg van de excessen die zich in het verleden hebben voorgedaan, meer in het bijzonder wat betreft de uitdrijving van de huurder uit zijn huurwoning.

 

 

Je rechten

 

1. Het innen van een vrij vastgestelde en indexeerbare huur


  • Je meest vanzelfsprekende recht is dit om een maandelijkse huur te ontvangen die vrij overeengekomen is met je huurder (zelfs indien er in het verleden bepaalde politiek geïnspireerde, maar tot op heden niet gerealiseerde, voorstellen geweest zijn om de huurmarkt te regulariseren).


  • Tot slot dien je de lasten die direct verbonden zijn met het gebruik van de woning niet te dragen, zelfs als je deze zou voorgeschoten hebben ( LINK naar betreffende artikel).

 

2. De bescherming van de huurovereenkomst en het verhuurde goed


  • Hoewel de eigenaar verantwoordelijk is voor zijn eigendom, is hij niet verantwoordelijk voor de beschadigingen die direct voortvloeien uit de verhuring. Hij kan de samenstelling en de activering van een huurwaarborg eisen, meer specifiek om dit soort kosten te dekken.

  • De eigenaar kan bovendien via de rechtbank de toepassing van de huurovereenkomst afdwingen (in geval van niet-betaling van de huur bijvoorbeeld) en zelfs een einde maken aan de huurovereenkomst in bepaalde omstandigheden.

Je plichten

 

1.Wat betreft de huurovereenkomst


  • De rechten en plichten van de eigenaar bij een huurovereenkomst zijn vastgesteld in de huurwetgeving.


 

2. Wat betreft onderhoud en herstellingen


  • Daar waar je eigendom deels beschermd wordt door de huurwaarborg, zijn de kosten van groot onderhoud en grote werken, evenals herstellingen omwille van normale slijtage en ouderdom en van overmacht ter jouwe laste. Daarom zal je het best een reserve aanleggen en een verzekering afsluiten.

  • Tot slot ben je verplicht om de gezondheid van de verhuurde woonst in stand te houden, bij gebrek waarvan je deze verplichting van rechtswege of door de publieke instanties kan opgelegd worden.

 

3. Wat betreft de (huisvesting)normen en certificaten (energie en elektriciteit)


  • Bovendien mag je niet eender wat aanbieden op de woningmarkt. Minimale normen (aangaande oppervlakte, comfort, ventilatie, enz.) zijn vastgelegd in gewestelijke wooncodes. Een bewoonbaar pand aanbieden, hetgeen de nodige investeringen kan vereisen (zie in dat verband de verschillende wooncodes: www.codedulogement.be voor Brussel, Code wallon du logement (PDF) in Wallonië, en de Wooncode in Vlaanderen).

  • Wanneer je een woning koopt die niet overeenkomt met de stedenbouwkundige verordeningen, dien je ook een regularisatievergunning aan te vragen, wat eveneens de tussenkomst van de brandweer met zich zal meebrengen voor wat betreft de nieuwe regels van brandveiligheid (brandwerende deuren, vluchtwegen, enz.).  • Rookdetectoren dienen verplichtend geplaatst te worden (door de eigenaar) in een te huur gesteld goed. Het moet een toestel gaan dat aan de vereiste norm (NBN EN 14604) voldoet.

 

Dit artikel maakt deel uit van het dossier ‘GIDS Immoweb: Hoe je eigendom verhuren in 7 stappen?’ ( LINK).

 

Ga onmiddellijk naar de volgende stap van dit dossier: Hoe de huurprijs van je woning bepalen?.

 

 

***En jij, wat denk jij ervan?