Recreatiegebied te koop

87500€

Immoweb code : 9021619

Overzicht

4855 vierkante meters grond
18,02 € m²

Omschrijving

BORNEM - Recreatiegrond op 4855m² voor ruiteractiviteiten

VERLAAGDE PRIJS!! BORNEM - Recreatiegrond gelegen in het RUP 'Luipegem Kouter' voorzien voor ruiteractiviteiten in open lucht. De eigendom is momenteel in gebruik door een plaatselijke ruiterclub, op vandaag is er een gebouw op het perceel, eigendom van de ruiterclub (eventueel over te nemen). De bepalingen m.b.t. constructies, mocht het huidige niet worden overgenomen, op dit perceel zijn als volgt opgenomen in het RUP : Het oprichten van een clublokaal voor de ruitersportverenigingen in de op het grafisch plan aangeduide zone voor ruiteractiviteiten in open lucht voor zover is voldaan aan elk van volgende voorwaarden: - maximaal 1 lokaal - er zijn geen commerciële functies toegelaten - het bouwvolume, inclusief bergruimte, is maxim aal 500m³ - de kroonlijsthoogte is maximum 4m, gemeten van het maaiveldniveau tot de bovenkant van de kroonlijst. - schuin dak met hellingen tussen 10° en 60°; platte daken en groendaken zijn toegelaten - de afstand tot de perceelsgrenzen is minimum 4m - minimum 60% van de geveloppervlakte wordt bekleed met of bestaat uit hout, de overige geveloppervlakken bestaan uit materialen met sobere onopvallende kleuren Te bereiken via de straat luipegemkouter, via weg naast nr 77. Het voorzien van een andere recreatieve activiteit (zoals Paddel) is niet mogelijk volgens het RUP. Bent u op zoek naar een recreatiegrond ? Neem dan contact op voor meer informatie :053/60.65.66

Neem contact op