Grond te koop

163000€

Immoweb code : 9177877

Overzicht

453 vierkante meters grond
359,82 € m²

Omschrijving

Perceel grond van 453m² in woongebied te HODB!

Het perceel grond is gelegen langsheen de René Poortmansstraat en heeft een oppervlakte van 453m². Het perceel is niet gelegen in een verkaveling alsook werd een geen bouwvergunning voor afgeleverd. Gelegen in een provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan "PRUP Afbakeningslijn" en gelegen in het Bijzonder Plan Van Aanleg "BPA - Hof van Riemen wijziging 2". Volgens de gemeentelijke info kunnen de stedenbouwkundige voorschriften (afwijkend van het BPA) gelet op de huidige tijdsgeest en op de algemeen gehanteerde stedenbouwkundige voorschriften voor gekoppelde bebouwing als volgt worden gedefinieerd: - voorgevelbouwlijn op 5 meter uit de rooilijn; - gekoppelde bebouwing, met 3 vrijstaande gevels en een wachtgevel tot op de linkerperceelsgrens (zijtuinstrook van minimaal 3m breedte aan rechterzijde); - maximale bouwdiepte op het gelijkvloers niveau: 17m; - maximale bouwdiepte op het verdiepingsniveau: 13m; - tussen de voorgevelbouwlijn en 9 m bouwdiepte een verplicht bouwvolume (verplicht 6,5m qua kroonlijsthoogte); - wat betreft de bouwdiepte tot 9m: verplicht schuin dak met verplichte dakhelling van 45° (nokhoogte 11m); - wat betreft de bouwdiepte tussen 9m en 13m: maximale kroonlijsthoogte van 6,5m; - wat betreft de bouwdiepte tussen 13m en 17m: maximale kroonlijsthoogte van 3,5m; - plat dak is verplicht voor de eventuele overige bouwdiepte (tussen 9m en 17m bouwdiepte). Het stedenbouwkundig attest werd aangevraagd!

Neem contact op