Bouwgrond te koop

129000€

Immoweb code : 8835988
Immoweb code : 8835988

Overzicht

701 vierkante meters grond
184,02 € m²

Omschrijving

Voor dit perceel werd reeds een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een moderne villa met parkeerkelder en zwembad. Het goedgekeurde ontwerp en de bijhorende plannen van deze aanvraag zijn na afspraak in te kijken op ons kantoor.

Uiteraard kan u nog volledig naar eigen wens bouwen rekeninghoudend met volgende stedenbouwkundige voorschriften:

=> Bestemming:
* Hoofdbestemming: ééngezinswoning met hoofdbestemming wonen
* Nevenbestemming: mogelijk op het gelijkvloers indien ze ondergeschikt zijn aan de woonfunctie. Zorgwoningen, zoals omschreven in de Vlaamse codex ruimtelijke ordening, zijn toegelaten.

De voorschriften van het RUP "Geistingen" zijn van toepassing.

=> Inplanting:
* De voorgevel: op min. 21m uit de aslij Venlosesteenweg en zoals aangeduid op het verkavlingsplan.
* De zijgevels: op min. 3m van de zijdelingse perceelsgrenzen en zoals op het plan aangeduid.

=> Afmeting:
* Bouwdiepte: gelijkvloers: max. 17m
verdieping: max.12m
* Bouwhoogte: max. 2 bouwlagen
* Nokhoogte: max. 11m tov het maaiveld
* Dakhelling: vrij te bepalen

=> Open carport:
Een open carport in de zijdelingse tuinzone is toegestaan. Indien de carport gelegen is op minder dan 3m van de aangrenzende eigendom is het schrifelijke akkoord van de aangrenzende eigenaar vereist.
* Bouwhoogte: max. 3m
* Dakvorm: vrij te bepalen
De voorschriften van het RUP "Geistingen" zijn van toepassing.

=> Vrijstaande bijgebo

Neem contact op