Grond te koop

Instelprijs : 109000€

Immoweb code : 9327113
Immoweb code : 9327113

Overzicht

14237 vierkante meters grond

Omschrijving

Twee percelen grond

Dit pand wordt op internet verkocht van 08/06/2021 tot 16/06/2021. Stad NINOVE © DERTIENDE AFDELING - OUTER : Twee percelen grond, gelegen aan de Terrasstraat, kadastraal bekend : sectie B nummers 936 K P0000 en 936 L P0000 met een respectievelijke oppervlakte van vijfenzestig aren drieëndertig centiaren en zevenenzeventig aren vier centiaren. Totale oppervlakte : één hectare tweeënveertig aren zevenendertig centiaren.

Neem contact op