Bouwgrond te koop

279000€

Immoweb code : 7638508

Overzicht

2922 vierkante meters grond
95,48 € m²

Omschrijving

Rustig gelegen perceel villagrond (29a 22ca groot)

Rustig gelegen perceel villagrond te Retie, Berkenlaan. - Zoals afgebeeld op lot 2 op het plan opgemaakt door landmeterskantoor LSG de dato 30 mei 2018. - Het perceel heeft een oppervlakte volgens meting van 29a 22ca, en is thans ten kadaster gekend Retie, 1e afdeling, sectie E, nummer 495/A/21/P0000/deel en 495/B/21/P0000 (gereserveerd perceelidentificatienummer: E 495 L 37 P0000), met een breedte aan de straatzijde van 35,78 meter. - Het perceel heeft volgens het gewestplan Herentals-Mol de bestemming 'woonpark'. - Het perceel maakt deel uit van een goedkeurde en niet-vervallen verkaveling (verkavelingsvergunning de dato 17 april 1963 - gemeentelijk dossiernummer: V/016/00 - verkavelingsvoorschriften zijn bijgevoegd). - Er is een 'blanco' bodemattest be schikbaar. - Het goed is noch gelegen in een risicozone voor overstromingen, noch in een mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied, noch in een afgebakend overstromingsgebied of afgebakende oeverzone. - Op het perceel bevindt zich een bos. - Het eigendom bevindt zich in de zuiveringszone 'het collectief te optimaliseren buitengebied'.

Neem contact op