Bouwgrond te koop

Instelprijs : 161000€

Immoweb code : 9154415

Overzicht

935 vierkante meters grond

Omschrijving

goed gelegen bouwgrond

Dit pand wordt op internet verkocht van 08/03/2021 tot 16/03/2021. Notaris Marc Verdonck te Sint-Katelijne-Waver zal, met tussenkomst van notaris Hilde Verholen te Willebroek, nagemeld goed online verkopen, door middel van biedingen, welke online starten op de site www.biddit.be, vanaf maandag 08/03/2021 om 14.00 u en sluiten op dinsdag 16/03/2021 om 14.00 u. Een perceel bouwgrond, gelegen te Wommelgem, aan de Verbrandelei, volgens titel en thans ten kadaster bekend, sectie C, nummer 40/X/2 thans met partitie P0000, voor een oppervlakte volgens meting van negenhonderd vijfendertig komma vijftien vierkante meter (935,15 m²), en voor een oppervlakte volgens kadaster van negenhonderd vijfendertig vierkante meter (935 m²). KI (niet-geïndexeerd): 7,00 EUR Sted enbouwkundige info: 1) verkavelingsvergunning: nieuwe verkaveling d.d. 22 /01/1980, en wijziging van een bestaande verkaveling d.d. 30/09/1980; 2) bestemming gewestplan: woongebied en agrarisch gebied; 3) geen stedenbouwkundige dagvaarding of vonnis. Blanco bodemattest. BEZICHTIGING: Aangezien het goed een perceel grond betreft, kunnen de kandidaat-kopers het goed gaan bezichtigen wanneer zij wensen. Vrij zuiver en onbelast. Beschikbaar na definitief worden van verkoping, mits volledige betaling van prijs en kosten. BIEDINGEN: 8 dagen op www.biddit.be, vanaf maandag 08/03/2021 om 14.00 u en sluiten op dinsdag 16/03/2021 om 14.00 u. PV TOEWIJZING: na aanvaarding hoogste bod, ondertekening op notariskantoor Vlaeymans en Verdonck te Sint-Katel

Neem contact op