À propos de cette agence

Hélas, nous n'avons pas reçu de traduction en français pour ce contenu.

nl :

Nordvest Vastgoed, at your service!

Uw vastgoed? We maken er werk van

Als makelaar zijn we uw partner bij de verkoop of verhuur van uw woning, opmaak van de juridische documenten, een commercieel actieplan om uw pand aan de markt voor te stellen, kortom, wij werken voor U.De waarde van uw woning schatten, een voorwaarde voor succes.


Een correcte prijszetting is de beste garantie om snel uw pand te verkopen of te verhuren. Een correcte schatting is geen natte-vingerwerk of een vluchtige quotering. Om een correcte waarde op van gebouw te bepalen spelen diverse factoren mee, het bouwvolume, grondoppervlakte, staat van de woning, afwerking, uitbreidingsmogelijkheden, mogelijke bouwovertredingen uit het verleden, vergunbaarheid voor een extensieve verbouwing...

Als BIV erkende makelaar doen we ons werk zoals het hoort, opmeting van het gebouw, inventariseren van alle interne en externe factoren die de prijs bepalen die leiden naar een geargumenteerd en uitvoerig verslag.Onderhandelen, een vak apart.


Als de prijszetting correct is is deze ook verdedigbaar tegenover een potentiële koper. Correct onderhandelen met kandidaat kopers in het belang van de verkoper is geen sinecure, we leggen een basis met een gefundeerde schatting en willen die dan ook verdedigen in uw belang; niemand verkoopt zijn goed immers graag onder de marktprijs en vaak moet men een bod dan ook durven weigeren.Uw makelaar, een rendabele parnter voor uw tijd en geld.Beschikt een koper wel over middelen? Is een koper juridisch bekwaam om een overeenkomst af te sluiten? De koper krijgt geen lening, heeft hij wel degelijk gezocht? Als makelaar regelen we alles, we zijn niet alleen vertrouwd met de juridische en commerciële elementen van een verkoop; efficiëntie, screening en uitvoering is een essentieel onderdeel van onze opdracht.


Kiezen voor ervaring, een frisse kijk op uw commerciële belangen en een strikte correcte deontologische houding, daa

Adresse : stationsstraat 13 8610  Kortemark

N° IPI : 506.759

Site internet : www.nordvest.be