Back to the results

Agence Eeckhout

About this agency

Unfortunately we did not receive an English translation for this text.

fr :

Votre maison, votre appartement, votre terre ou votre commerce il ssont très précieux pour vous. Il est alors logique que vous cherchez un partenaire fiable quand vous voulez vendre, louer ou gérer votre bien immobilier. Quelqu'un qui utilise son expérience pour optimaliser votre bien.
Vous trouvez cette figure clés chez Agence Eeckhout.


nl :

Uw huis, uw appartement, uw grond of uw handelszaak: ze zijn u veel waard. Dan is het logisch dat u er op zoek gaat naar een betrouwbare partner wanneer u uw onroerend goed wenst te verkopen, te verhuren of te laten beheren. Naar iemand die zijn ervaring en kennis van zaken gebruikt om méér te halen uit uw eigendom.
Zo'n betrouwbare sleutelfiguur vindt u bij Agence Eeckhout.


96 Properties

Including 9 new projects
6 new

Portfolio of properties for sale of the agency

  • 42 apartments
  • 35 garages
  • 16 houses
  • 2 lands
  • 1 business

Address : Jozef II straat 45 8400  Oostende

IPI n° : 201829