Back to the results

Danneels Duffel

About this agency

Unfortunately we did not receive an English translation for this text.

fr :

La promotion foncière est notre branche.

Danneels reálise en autonomie des projets de lotissement dans toute la Belgique et opte pour des solutions optimales. La destination des terrains est indissociable du reste des projets, qu'il s'agisse de projets résidentiels, d'activités commerciales, de projets dans le secteur des soins de santé ou de complexes administratifs. Danneels a les idées larges ...

Tout se déroule en concertation avec les autorités publiques, qui jouent naturellement un rôle important dans le domaine de la promotion foncière. Nous tenons donc toujours compte des nouveaux décrets et directives ainsi que de vos souhaits et besoins en matière de logement. Nous mettons tout au point et assurons l'intégralité de la gestion du dossier, correctement et en toute discrétion.

En tant que promoteur de projets, nous sommes toujours à la recherche de terrains résidentiels (situés dans la zone d'habitat ou zone d'extension d'habitat où des travaux d'infrastructure sont encore nécessaires), pour y construire des maisons ou des appartements.

nl :

Grondontwikkeling is ons ding.

Danneels voert alle verkavelingsprojecten in heel België in eigen beheer uit en opteert voor totaaloplossingen. De bestemming van de gronden is onlosmakelijk met elkaar verbonden, of het nu gaat om residentiële invullingen, commerciële activiteiten, projecten in de zorgsector of kantorencomplexen.

Danneels bekijkt het ruim
Alles gebeurt in overleg en samen met de overheid, die uiteraard een belangrijke rol speelt als het op grondontwikkeling aankomt. We houden dus altijd rekening met nieuwe richtlijnen en decreten en met uw wensen en noden. We werken alles uit en handelen het af, correct én in alle discretie.

DANNEELS is concreet op zoek naar:

Te verkavelen gronden gelegen in woonzone en/of woonuitbreidingsgebieden waar nog infrastructuurwerken dienen uitgevoerd te worden.
Regio: Antwerpen, Vlaams-Brabant, Limburg, Waals-Brabant, Luik, Henegouwen, Namen, Luxemburg

106 Properties

Including 16 new projects
1 new

Portfolio of properties for sale of the agency

  • 81 houses
  • 25 lands

Address : A. Stocletlaan 195 2570  Duffel

IPI n° : 205106

Website : www.danneels.be