About this agency

Unfortunately we did not receive an English translation for this text.

nl :

Maribrik is gespecialiseerd in:
VERKOOP van woningen, appartementen, gronden, handelsgebouwen, garages,
bedrijfsvastgoed, ?
VERHUUR van woningen, appartementen, handelsgebouwen, garages, bedrijfsvastgoed, ?
BEHEER / RENTMEESTERSCHAP van uw patrimonium
OVERNAMES HANDELSFONDSEN
SCHATTING van uw eigendom (gratis & vrijblijvend)

Address : Budastraat 16 8500  Kortrijk

IPI n° : 207471

Website : www.maribrik.be