Model house for sale

No price

3 bedrooms 218 square meters

Immoweb code : 4772781

Overview

3 bedrooms
1 bathroom
218 square meters livable space

Description

House Derby Q-ZEN

Unfortunately we did not receive an English translation for this text.

Fr :
Une maison bien isolée représente sans doute actuellement le meilleur des investissements. Son coût sera en grande partie amorti grâce aux économies d'énergie. Sa valeur augmente car il y a très peu de tels biens disponibles à la vente.
Venez visiter nos maisons témoin…
Plus d'informations sur www.teamconstruct.be ou par tél au 02/556.47.56

Nl :
Een goed geïsoleerde woning is momenteel zonder twijfel de beste investering. Zijn kostprijs zal voor een groot deel terugbetaald worden dankzij besparingen op energie. zijn waarde zal stijgen want er zijn weinig dergelijke eigendommen beschikbaar in de verkoop.
Kom onze kijkwoningen bezoeken…
Meer info op www.teamconstruct.be of 02/556 47 56

Get in touch