Onze gebruiksvoorwaarden

De sites Immoweb.be en de Immoweb applicatie (hierna ‘het Platform' genoemd) worden beheerd door Immoweb N.V. waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd in de Wolstraat, 70 te 1000 Brussel, België. De onderneming heeft het BTW-nummer BE0429.223.614.

Het loutere feit van uw gebruik van het Platform houdt in dat u de volgende gebruiksvoorwaarden integraal en onherroepelijk aanvaardt.

Immoweb N.V. behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande mededeling te wijzigen. Wij raden u dan ook aan om deze regelmatig te raadplegen.

>

II. Voorwaarden voor alle Gebruikers

>
>
>
>
>
>
>
>
>

III. Voorwaarden voor Verkopers en Eigenaars

>
>
>

V. Voorwaarden voor Seekers

>
>
>